"ไทยพีบีเอส - กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม" ร่วมแก้ปัญหาจัดการขยะ

"ไทยพีบีเอส - กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม" ร่วมแก้ปัญหาจัดการขยะ

"ไทยพีบีเอส - กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม" ร่วมแก้ปัญหาจัดการขยะ

รูปข่าว : "ไทยพีบีเอส - กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม" ร่วมแก้ปัญหาจัดการขยะ

กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ ไทยพีบีเอส เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทาง

วันนี้ (2 พ.ค.61) นายรัชฎา สุริยกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทาง ผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน สะอาดบุรี พัฒนาชุมชน มุ่งสู่สังคมปลอดขยะ

 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ประชาชนถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะหากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง เพราะนอกจากจะลดปัจจัยการสะสมของขยะ ที่นำไปสู่ปัญหามลภาวะแล้วยังช่วยลดปัญหาประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดย 1 ในกิจกรรมสำคัญคือการเปิดให้ ชุมชนปลอดขยะ ที่ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล โดยหวังสร้างแรงจูงใจมุ่งสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน

 

กลับขึ้นด้านบน