สมช.เสนอตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ

สมช.เสนอตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ

สมช.เสนอตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ

รูปข่าว : สมช.เสนอตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เตรียมส่งร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายกรัฐมนตรี ลงนามสั่งการรวมศูนย์การทำงาน และจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ และคาดการณ์ว่าผลการดำเนินการจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปี

เมื่อวานนี้ (2 พ.ค.2561) ที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ครั้ง 1/2561 โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการบริหารจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ และมีมติเห็นชอบในหลักการร่างคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีการรวมศูนย์การทำงาน ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นหน่วยงานกลางจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ โดยมอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นำเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนาม เพื่อให้มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้รวมศูนย์การทำงาน ด้านข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เช่น การจัดเก็บลายนิ้วมือ ดีเอ็นเอ ใบหน้า ม่านตา เพื่อใช้ในการติดตามตัว และแก้ปัญหาคดีอาชญากรรม และปัญหาแรงงาน โดยเป็นข้อมูลกลางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนี้ จะเป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ และคาดการณ์ว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปี

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน