ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาผ่านเวที TEP Forum 2018

ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาผ่านเวที TEP Forum 2018

ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาผ่านเวที TEP Forum 2018

รูปข่าว : ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาผ่านเวที TEP Forum 2018

20 ปีของการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นไปที่การปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งวันนี้ (6 พ.ค.) หลายภาคส่วนได้ร่วมขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้เป็นรูปธรรม ผ่านเวที TEP FORUM 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ไทยพีบีเอส

วันนี้ (6 พ.ค.2561) เป็นวันที่ 2 ในการจัดเวที TEP FORUM 2018 ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยข้อเสนอเรื่องการค้นหาศักยภาพตัวเองและทักษะอนาคตที่จำเป็นของเด็กไทย ถูกนำมาแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งในห้องย่อย เปลี่ยนการเรียนรู้เด็กไทย หลังจากเมื่อวานนี้ (5 พ.ค.2561) พวกเขาได้สะท้อนปัญหาอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดในการเรียนรู้เพื่อค้นพบศักยภาพตัวเอง และการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องไปกับโลกอนาคต

นอกจากนี้ พวกเขายังต้องสวมบทบาทสมมติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับข้อเสนอ

นักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยคนหนึ่ง เล่าว่า ก่อนหน้านี้เธอไม่สนใจเรียนเพราะไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไม แต่เมื่อคิดว่าจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร กลับทำให้เธอสนใจในการเรียนมากขึ้น ขณะที่นักเรียนที่เข้าร่วมเวทีสะท้อนว่า การแนะแนวและการสร้างกลไกสนับสนุนให้พวกเขาได้มีโอกาสค้นพบศักยภาพตัวเอง และพัฒนาทักษะที่ชอบมีความสำคัญ

 

ส่วนห้องย่อยภาคธุรกิจ มีการนำเสนอประสบการณ์ในการสนับสนุนด้านการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น การตั้งมูลนิธิทำงานด้านนี้โดยตรง การสร้างกิจการเพื่อสังคม

ซึ่งเวทีนี้ต้องการจะระดมพลังภาคเอกชนในการสนับสนุนการศึกษาตามแนวทางการออกแบบผลลัพธ์ของผู้เรียนแบบใหม่ หรือ DOE ที่สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง และตลาดแรงงานอนาคต แต่โจทย์ที่ท้าทายคือการสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปสู่เด็กและเยาวชนกว่า 10 ล้านคนในระบบการศึกษา

ข้อเสนอของแต่ละกลุ่มจะถูกพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อน และสร้างกลไกในการสนับสนุนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงการศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นได้จริง

กลับขึ้นด้านบน