กสทช.ให้แจ้งเบาะแส 1200 สายสื่อสารรกรุงรัง

กสทช.ให้แจ้งเบาะแส 1200 สายสื่อสารรกรุงรัง

กสทช.ให้แจ้งเบาะแส 1200 สายสื่อสารรกรุงรัง

รูปข่าว : กสทช.ให้แจ้งเบาะแส 1200 สายสื่อสารรกรุงรัง

หลังสายสื่อสารโทรคมนาคมห้อยลงมาบนถนน จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิตใน จ.ขอนแก่น และ กสทช.ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการพาดสายสื่อสาร โดยเบื้องต้น ถนนสายหลัก ต้องไม่มีการพาดสายข้ามถนน ส่วนถนนสายรอง ต้องพาดสายสูงกว่า 5.50 เมตร

เมื่อวานนี้ (10 พ.ค.2561) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้ในการพาดสายสื่อสารของสำนักงาน กสทช.ว่า ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมทุกราย จะต้องดำเนินการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ตกลงกับการไฟฟ้าฯ รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปัก หรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ หรือหลักสิทธิแห่งทางของสำนักงาน กสทช.

โดยมาตรฐานการพาดสายกรณีที่เป็นถนนหลัก ทางหลวงแผ่นดิน ไม่ให้มีการพาดสายข้ามถนนต้องดันท่อร้อยใต้ดินเท่านั้น กรณีถนนสายรอง และในซอย การพาดสายข้ามถนน ต้องพาดในระดับความสูงกว่าผิวจราจร 5.50-5.90 เมตร และสายสื่อสารทุกประเภทต้องมีสี และชื่อของเจ้าของระบุอย่างชัดเจนเพื่อแสดงตน

กรณีประชาชนพบสายสื่อสารที่รกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน หรือได้รับอันตรายจากสายสื่อสาร สามารถแจ้งมายัง Call Center ของสำนักงาน กสทช.หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี หรือแจ้งไปที่การไฟฟ้านครหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 1130 หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 1129 เมื่อรับเรื่องสำนักงาน กสทช.จะประสานงานกับผู้ประกอบการเจ้าของสายให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

ส่วนกรณีที่ กสทช.ร่วมกับเอกชน เชิญประชาชนร่วมใจเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยสายสื่อสาร โดยจะแจกพาวเวอร์แบงก์ฟรี 4,500 อัน สำหรับประชาชน 4,500 รายแรก ที่โทรศัพท์มาแจ้งข้อมูล กับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. ประชาชนสามารถแจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1200 พร้อมทั้งถ่ายภาพสายสื่อสารที่เป็นปัญหาส่งมายัง Line ID : @nbtc1200

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน