คพ.เช็กบิลหน่วยราชการ-เอกชน ระบายน้ำเสียลงคลองแสนแสบ

คพ.เช็กบิลหน่วยราชการ-เอกชน ระบายน้ำเสียลงคลองแสนแสบ

คพ.เช็กบิลหน่วยราชการ-เอกชน ระบายน้ำเสียลงคลองแสนแสบ

รูปข่าว : คพ.เช็กบิลหน่วยราชการ-เอกชน ระบายน้ำเสียลงคลองแสนแสบ

กรมควบคุมมลพิษ เตรียมเข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วยราชการ รัฐวิสากิจ และเอกชน ริมคลองแสนแสบเพิ่มเติม ระหว่างพ.ค.-ก.ค.นี้ หลังพบปี 2559-2560 มีแหล่งกำเนิดน้ำเสียระบายน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน 412 แห่งจากที่ตรวจ 613 แห่ง

วันนี้ (14 พ.ค.2561) นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า หลังจากคพ.ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขน้ำเสียในคลองแสนแสบ ซึ่งผลการตรวจสอบ แหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร และที่ดินจัดสรร ในพื้นที่ 21 เขตริมคลองแสนแสบในปี 2559-2560 จำนวน 631 แห่ง พบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน 412 แห่ง หรือร้อยละ 66

โดยคพ.ใช้มาตรการทางปกครองออกคำสั่งให้แหล่งกำเนิดมลพิษ ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย และใช้มาตรการปรับรายวันสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ 119 แห่ง มีโทษปรับสูงสุดในอัตรา 2,000 บาทต่อวัน ขณะที่การสำรวจความคิดเห็นด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คพ. พบว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าตรวจสอบมีความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการทำงานของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 90

นางสุณี กล่าวว่า ขณะนี้ คพ.ยังคงมาตรการบังคับทางปกครองกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน และจะเข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง จากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทำการทั้งของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ และเอกชนในช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค.นี้ 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน