เพิ่มเครื่องไปรษณีย์รับฝากสิ่งของอัตโนมัติในสนามบิน

เพิ่มเครื่องไปรษณีย์รับฝากสิ่งของอัตโนมัติในสนามบิน

เพิ่มเครื่องไปรษณีย์รับฝากสิ่งของอัตโนมัติในสนามบิน

รูปข่าว : เพิ่มเครื่องไปรษณีย์รับฝากสิ่งของอัตโนมัติในสนามบิน

ท่าอากาศยานเพิ่มการให้บริการเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ รับฝากสิ่งของที่ผู้โดยสารไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ตามกฎของการบิน ในสนามบินอีก 7 เแห่ง

วันนี้ (15 พ.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมท่าอากาศยานลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ที่ไม่สามารถนำสิ่งของ เช่น ของมีคม แบตเตอรี่สำรองที่มีขนาดเกินกว่ากำหนด รวมทั้งของเหลวปริมาตรเกิน 100 มิลลิลิตร ขึ้นเครื่องบินได้ ตามกฎของการบิน

 

 

 

โดยเปิดให้บริการเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ หรือตู้เอพีเอ็ม ในท่าอากาศยานเพิ่มเติม 7 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่, อุดรธานี, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี, นครศรีธรรมราช, ขอนแก่น และแม่สอด พร้อมให้บริการได้ภายในเดือนนี้ คิดค่าบริการรับฝากส่งของถึงปลายทางชิ้นละ 50 บาท และพร้อมติดตั้งครบทั้ง 28 ท่าอากาศยาน ภายในปีนี้

 

 

 

ปัจจุบัน มีตู้เอพีเอ็มที่เปิดใช้งานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว และมีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 2,200 ครั้ง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน