ผู้ว่าฯภูเก็ต ยันยังไม่มีการก่อสร้างท่าเรือมารีน่า

ผู้ว่าฯภูเก็ต ยันยังไม่มีการก่อสร้างท่าเรือมารีน่า

ผู้ว่าฯภูเก็ต ยันยังไม่มีการก่อสร้างท่าเรือมารีน่า

รูปข่าว : ผู้ว่าฯภูเก็ต ยันยังไม่มีการก่อสร้างท่าเรือมารีน่า

ชาวบ้านเรียกร้องรัฐบาลจัดทำประชาพิจารณ์ปกป้องทุ่งปะการัง จ.ภูเก็ต ก่อนเปิดให้ทำท่าจอดเรือ ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยืนยันยังไม่ได้จัดสร้างขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขออนุญาต

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2561 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมรับทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีการเรียกร้องให้มาร่วมกันปกป้องทุ่งปะการังดังกล่าว พบว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตในการสร้างท่าเรือต่อเจ้าหน้าที่หรือทางจังหวัดภูเก็ตแต่อย่างใด มีเพียงการยื่นเรื่องต่อสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อขออนุญาตจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และจากการตรวจสภาพพื้นที่พบว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับป่าชายเลนและทะเล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จึงต้องแจ้งให้รับทราบด้วยและมีข้อมูลว่าจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง

ส่วนกรณีแนวปะการัง ชาวบ้านเห็นว่าแนวพื้นที่การขุดร่องน้ำที่มีการนำเสนอในครั้งที่มีการเปิดประชาพิจารณ์นั้นยังไม่ชัดเจนว่าจะผ่านจุดใดบ้าง เพราะในการสร้างมารีน่าจะต้องนำเรือเข้าไปจอด

นายประดิษฐ พวงเกษ ประธานชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้ง กล่าวว่า ทางชมรมฯ ได้ร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาร่วม 30 ปี นับตั้งแต่การร่วมกันต่อต้านการทำประมงโดยใช้อวนรุนอวนลาก ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายทำลายทรัพยากรและสัตว์น้ำในทะเลเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จึงกังวลว่าหากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่ชาวบ้านเฝ้าอนุรักษ์มา

 

กลับขึ้นด้านบน