สธ.เร่งหาทางออกเงินเดือนลูกจ้างต่ำกว่า 6,300 บาท

สธ.เร่งหาทางออกเงินเดือนลูกจ้างต่ำกว่า 6,300 บาท

สธ.เร่งหาทางออกเงินเดือนลูกจ้างต่ำกว่า 6,300 บาท

รูปข่าว : สธ.เร่งหาทางออกเงินเดือนลูกจ้างต่ำกว่า 6,300 บาท

กระทรวงสาธารณสุข ถกด่วนปัญหาจ้างลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินเดือนแค่ 6,300 บาทต่อเดือน ถือว่าต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่ไม่ควรน้อยกว่า 9,000 บาท ขณะที่ยังพบลูกจ้างในหน่วยราชการ 4-5 แสนคนไม่มีสวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

วันนี้ (18 พ.ค.2561) นพ.เจษฏา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันนี้ จะประชุมสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร ที่จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.รพ.ทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามรายละเอียดปัญหาเรื่องพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือ พกส. ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวง 

จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อยนั้นเป็นการจ้างรายวันเดือนละ 21 วัน ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ เท่ากับเดือนหนึ่งจะได้เงินประมาณ 6,300 บาท แต่ในบางกรณี ก็เป็นการจ้างตามวุฒิการศึกษาส่วนการจ้างเหมารับเป็นงานๆไป เช่น การวิจัย การเก็บข้อมูล ก็ต้องตรวจสอบ ซึ่งต่อจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานในลักษณะใด จะต้องผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาอีกรอบ

ก่อนหน้านี้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำชับให้หน่วยบริการในสังกัด ดูแลการจ้างลูกจ้าง ต้องได้รับค่าจ้างให้ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงานกำหนด สำหรับการพิจารณาให้ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมารายเดือน รายวัน ให้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสธ. จะตรวจสอบรายละเอียด และนำเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กพส.) เพื่อพิจารณากรอบอัตรา งบประมาณที่ใช้ และเสนอต่อผู้บริหารในการปรับการบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส่วนการพิจารณาจัดจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขด้วยเงินงบประมาณของรัฐบาลโดยตรง ไม่ใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการ จะรับไปหารือกับกระทรวงการคลัง และกพ.และจะประชุมติดตามความคืบหน้าอีกรอบวันที่ 15 ส.ค.นี้

 

ลูกจ้างหน่วยราชการ 4-5 แสนรายไร้สวัสดิการ 

นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน หรือ คปค. และประธานสภาองค์ การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยว่า นอกจากประเด็นค่าจ้างที่ลูกจ้างในกระทรวงสาธารณสุข ได้น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำแล้ว ยังมีกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการตามหน่วยราชการทุกหน่วย ประมาณ 4-5 แสนคน ที่แม้จะได้ค่าจ้างตามเกณฑ์กฎหมายแรงงาน คือเฉลี่ยได้เดือนละ 8,600 บาท ครองชีพ 1,200 บาท รวมเป็น 9,800 บาทต่อเดือน แต่ไม่มีสิทธิสวัสดิการอื่นๆ


ขณะที่พ.ร.บ.เงินทดแทน ฉบับใหม่ ซึ่งจะให้สิทธิสวัสดิการเงินทดแทนการขาดรายได้ หรือการประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยจากการทำงาน ก็ไม่ครอบคลุม จึงอาจจะทำหนังสือยื่นต่อนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้มีการพิจารณาช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มนี้ โดยออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ลูกจ้างลักษณะงานจ้างเหมา สามารถสมัครกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 ซึ่งให้ลูกจ้างจ่ายเงินสมทบเอง ซึ่งจะได้รับสวัสดิการกรณีหากหยุดงานเพราะเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุมีใบรับรองแพทย์ จะได้เงินทดแทนได้วันละ 300 บาท นอกจากนี้ยังมีเงินสงเคราะห์บุตร มีเงินทดแทนการทุพพลภาพ มีเงินค่าทำศพ เป็นต้น 

 

กลับขึ้นด้านบน