หน.อุทยานหมู่เกาะพีพี ชี้จับลิงปล่อยเกาะแก้ปัญหาปลายเหตุ

หน.อุทยานหมู่เกาะพีพี ชี้จับลิงปล่อยเกาะแก้ปัญหาปลายเหตุ

หน.อุทยานหมู่เกาะพีพี ชี้จับลิงปล่อยเกาะแก้ปัญหาปลายเหตุ

รูปข่าว : หน.อุทยานหมู่เกาะพีพี ชี้จับลิงปล่อยเกาะแก้ปัญหาปลายเหตุ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ไม่เห็นด้วยกับการย้ายลิงไปปล่อยเกาะ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

หลังคาบ้านเรือนของชาวบ้านยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีการแตกร้าวและต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากลิงแสมที่เข้ามารื้อค้นเพื่อหาอาหารในบ้าน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก และเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีวิกฤตปัญหาเรื่องลิงของ จ.ภูเก็ต ชาวบ้านจึงต้องการให้ย้ายลิงออกจากชุมชน เนื่องจากปริมาณลิงที่มีมากกว่า 300 ตัว ทำให้ป่าโกงกางหลังบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารเพียงพอ จึงต้องออกมาหาอาหารนอกเขตป่าโกงกาง

นายธนู แนบเนียน ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ระบุว่า การจะนำลิงบางส่วนไปปล่อยเกาะ ต้องมีการสำรวจสภาพของเกาะที่จะนำลิงไปปล่อยเสียก่อนว่าระบบนิเวศเหมาะสมหรือไม่ เพราะจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร ส่วนวิธีบริหารจัดการเกี่ยวกับลิงนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ทำหมัน งดให้อาหาร เป็นต้น

ด้านนายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ แสดงความไม่เห็นด้วยกับการย้ายลิงไปไว้ตามเกาะ เพราะมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะสถานที่อยู่อาศัยใหม่ต้องมีความพร้อมด้านอาหาร แหล่งน้ำจืด และอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ เบื้องต้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามให้อาหารลิงตามแหล่งท่องเที่ยวโดยเด็ดขาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำหมันควบคุมประชากรลิงไม่ให้เพิ่มขึ้น เชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง

กลับขึ้นด้านบน