ขยายเส้นทาง "รถซิตี้ บัส" ครอบคลุมเมืองเชียงใหม่

ขยายเส้นทาง "รถซิตี้ บัส" ครอบคลุมเมืองเชียงใหม่

ขยายเส้นทาง "รถซิตี้ บัส" ครอบคลุมเมืองเชียงใหม่

รูปข่าว : ขยายเส้นทาง "รถซิตี้ บัส" ครอบคลุมเมืองเชียงใหม่

อีกไม่นาน จ.เชียงใหม่ จะมีรถโดยสารปรับอากาศ 11 เส้นทางที่เอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนา และจะทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองแรกของไทยที่มีระบบขนส่งครอบคลุมทั้งเมือง โดย 2 เดือนที่ผ่านมาเอกชนทดลองให้บริการใน 2 เส้นทาง เชื่อมต่อทั้งในเมืองและนอกเมือง

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ หรือ รถซิตี้ บัส ที่วิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารในเทศบาลนครเชียงใหม่ ทดลองวิ่งใน 2 เส้นทาง มากว่า 2 เดือนแล้ว โดยรถจะออกทุก 15 นาที ผ่านสถานที่สำคัญ เช่น สนามบินเชียงใหม่-ถนนนิมมานเหมินทร์-รอบคูเมืองเชียงใหม่-ประตูท่าแพ-กาดหลวง ห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในราคา 20 บาทตลอดสาย

รถถูกออกแบบมาให้เป็นชานต่ำ รองรับผู้พิการและผู้สูงวัยที่ใช้รถเข็น หรือจักรยาน ด้านในรองรับผู้โดยสารได้ 50 คน มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสัญญาณไวไฟ


นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การเดินรถโดยสารปรับอากาศของ RTC ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเดินทางใน จ.เชียงใหม่

แม้ในปัจจุบันรถซิตี้ บัส ยังไม่เป็นที่นิยม มีผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันเพียง 400 คน แต่ก็มีแนวโน้มการใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น โดยในเดือนมิถุนายน 2561 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จะเปิดสัมปทานเพิ่มอีก 9 เส้นทาง ซึ่งจะจดทะเบียนวิ่งให้บริการประชาชนได้ในเดือนกรกฎาคม 2561

 

ผู้ประกอบการจ่ายค่าขออนุญาตเพียง 7,000 บาทต่อการเดินรถ 7 ปี ค่าโดยสารเบื้องต้นกำหนด 20 บาทตลอดสาย ในอนาคตหากจะปรับขึ้นราคา ต้องแจ้งขออนุญาตกับคณะกรรมการควบคุมการขนส่งประจำ จ.เชียงใหม่ ก่อน ซึ่งหากเป็นไปตามแผน ระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมเขตเทศบาลและรอบเมือง ซึ่งจะถือเป็นจังหวัดแรกที่มีขนส่งสาธารณะรถบัสโดยสารประจำทางครอบคลุม

กลับขึ้นด้านบน