สร้างเครือข่ายชาวสวนระยอง แก้บุฟเฟ่ต์ "ทุเรียน" ขาดแคลน

สร้างเครือข่ายชาวสวนระยอง แก้บุฟเฟ่ต์ "ทุเรียน" ขาดแคลน

สร้างเครือข่ายชาวสวนระยอง แก้บุฟเฟ่ต์ "ทุเรียน" ขาดแคลน

รูปข่าว : สร้างเครือข่ายชาวสวนระยอง แก้บุฟเฟ่ต์ "ทุเรียน" ขาดแคลน

ชาวสวนทุเรียน จ.ระยอง ปรับกลยุทธ์ให้บริการและสร้างเครือข่ายทุกสวน แก้ปัญหาบุฟเฟ่ต์ทุเรียนขาดแคลน

วันที่ 22 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าของสวนท่องเที่ยว 20 แห่ง จ.ระยอง หารือร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกหลังสวนเกษตรท่องเที่ยวบางแห่งในจังหวัด เปิดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ แต่กลับไม่มีทุเรียน จนกลายที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์

สุพรรณษา สุขเทศน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาพรวมของ จ.ระยอง จึงหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เบื้องต้นปรับกลยุทธ์ให้บริการใหม่ ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายสวนต่างๆ ให้มีการประสานส่งต่อผลไม้ในกลุ่มได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการ ส่วนประชาชนที่จะมาใช้บริการ ขอให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ขณะที่ชาวสวนต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยพัฒนาชาวสวนทุกรูปแบบอย่างจริงจัง เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ป้องกันสวนขนาดเล็กเสียหาย

 

 

กลับขึ้นด้านบน