ปะการังเกาะไม้ท่อน-เกาะเฮ เริ่มฟอกขาว 5-10%

ปะการังเกาะไม้ท่อน-เกาะเฮ เริ่มฟอกขาว 5-10%

ปะการังเกาะไม้ท่อน-เกาะเฮ เริ่มฟอกขาว 5-10%

รูปข่าว : ปะการังเกาะไม้ท่อน-เกาะเฮ เริ่มฟอกขาว 5-10%

ทช.สำรวจพบปะการัง เกาะไม้ท่อน เกาะแอว เกาะเฮ จ.ภูเก็ต เริ่มฟอกขาวร้อยละ 5-10 หลังอุณหภูมิน้ำทะเลบางช่วงสูง 31 องศาเซลเซียสตั้งแต่เดือนเม.ย.นี้ กำชับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

วันนี้ (23 พ.ค.2561) นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจแนวปะการังของกลุ่มนิเวศวิทยาทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) พบการฟอกขาวในระยะเริ่มแรกของปะการังบางส่วนในพื้นที่เกาะปายู (ในพื้นที่อ่าวกุ้ง) เกาะไม้ท่อน เกาะแอว เกาะเฮ จ.ภูเก็ต

โดยพบว่าปะการังบางส่วนประมาณ 5 - 10% ของปะการังเริ่มมีสีซีดลง และอุณหภูมิน้ำทะเลบางช่วงสูงกว่า 31 องศาเซลเซียส โดยพบปะการังฟอกขาวในระยะเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย.นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้การแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

นายอุกกฤต กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเตรียมรับมือ และบรรเทาผลกระทบจากปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ที่ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทำขึ้น ประกอบด้วยมาตรการเชิงรุก 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมความพร้อม สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายชุมชน  การเฝ้าระวังปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว โดยการติดตามข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลทั้งจากพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้งติดตามการฟอกขาวของปะการังโดยเครือข่ายชุมชนและนักวิชาการ  การเผชิญเหตุปะการังฟอกขาว

 

ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

โดยการประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของการฟอกขาว และออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการฟอกขาว และ  การดำเนินการหลังการเกิดปะการังฟอกขาวโดยการประเมินผลกระทบและฟื้นฟูแนวปะการังโดยวิธีการที่เหมาะสม

กลับขึ้นด้านบน