"อาลีบาบา" เตรียมทำข้อตกลงซื้อทุเรียนอีก 8 แสนลูก

"อาลีบาบา" เตรียมทำข้อตกลงซื้อทุเรียนอีก 8 แสนลูก

"อาลีบาบา" เตรียมทำข้อตกลงซื้อทุเรียนอีก 8 แสนลูก

รูปข่าว : "อาลีบาบา" เตรียมทำข้อตกลงซื้อทุเรียนอีก 8 แสนลูก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำทีมจัดซื้ออาลีบาบาลุยสวนผลไม้ GAP ของสมาชิกสหกรณ์ภาคตะวันออก เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมเตรียมทำข้อตกลงสั่งซื้อทุเรียนไปตลาดจีน ไม่น้อยกว่า 800,000 ลูก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำทีมจัดซื้ออาลีบาบาลง เยี่ยมชมสวนผลไม้ GAP ของสมาชิกสหกรณ์ภาคตะวันออก ใน จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด เพื่อดูกระบวนการผลิตผลไม้ เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการในแปลงของสมาชิกสหกรณ์ จากนั้นจะไปดูกระบวนการรวบรวมผลไม้ การคัดเกรด การบรรจุ และขนส่งสินค้า ที่จะรวบรวมผลผลิตเพื่อนำส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเก็บข้อมูลผลไม้ไทยเพื่อไปทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ ว่าเป็นผลไม้ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในประเทศจีนด้วย

การเดินทางมาของตัวแทนบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป ในครั้งนี้ ได้มีการเจรจาการค้าร่วมกับกับสหกรณ์ 5 แห่ง ในภาคตะวันออก โดยมีกรอบความร่วมมือซื้อขายผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย มะพร้าว และเสาวรส โดยเริ่มสั่งซื้อทุเรียนก่อนผลไม้ชนิดอื่น คาดว่าจะซื้อขายได้ในปีหน้า ปริมาณขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 3,000 ตันหรือ 800,000 ลูก ซึ่งสหกรณ์จะต้องส่งสินค้าถึงปลายทางไม่เกิน 7 วัน และทั้ง 2 ฝ่ายจะยอมรับการสูญเสียของสินค้าไม่เกินร้อยละ 10 ของปริมาณการส่งออกในแต่ละครั้ง

ส่วนวิธีการชำระเงิน ทางบริษัทตกลงชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของการทำสัญญาในแต่ละช่วง และเมื่อส่งมอบสินค้าแล้วทางบริษัทจะชำระเงินทั้งหมดทันที ขณะเดียวกัน บริษัทจะเข้ามาบริหารจัดการด้านการขนส่ง ตั้งแต่จุดรวบรวมของสหกรณ์ ซึ่งภายใต้ข้อตกลงร่วมกันนี้ จะมีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ระหว่างตัวแทนของบริษัท อาลีบาบา กับ สหกรณ์ในภาคตะวันออก ประมาณกลางเดือน มิ.ย.

ส่วนวิธีการชำระเงิน ทางบริษัทตกลงชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของการทำสัญญาในแต่ละช่วง และเมื่อส่งมอบสินค้าแล้วทางบริษัทจะชำระเงินทั้งหมดทันที ขณะเดียวกัน บริษัทจะเข้ามาบริหารจัดการด้านการขนส่ง ตั้งแต่จุดรวบรวมของสหกรณ์ ซึ่งภายใต้ข้อตกลงร่วมกันนี้ จะมีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ระหว่างตัวแทนของบริษัท อาลีบาบา กับ สหกรณ์ในภาคตะวันออก ประมาณกลางเดือน มิ.ย.

 

 

กลับขึ้นด้านบน