นักวิชาการชี้ไทยฝนตกค่อนข้างมากช่วงต้นฤดูฝนจากลานีญา

นักวิชาการชี้ไทยฝนตกค่อนข้างมากช่วงต้นฤดูฝนจากลานีญา

นักวิชาการชี้ไทยฝนตกค่อนข้างมากช่วงต้นฤดูฝนจากลานีญา

รูปข่าว : นักวิชาการชี้ไทยฝนตกค่อนข้างมากช่วงต้นฤดูฝนจากลานีญา

นักวิชาการด้านภัยพิบัติหลายคนคาดการณ์ว่าต้นฤดูฝนประเทศไทยจะมีฝนตกค่อนข้างมากจากปรากฏการณ์ลานีญาส่วนในช่วงปลายปีอาจมีฝนตกน้อยกว่าปกติ ขณะที่ประชุมน้ำแห่งเอเชียเผยแนวโน้มความเสี่ยงภัยพิบัติเรื่องน้ำทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม มีความเสี่ยงเกิดขึ้นบ่อยในภูมิภาคเอเชีย

วันนี้ (26 พ.ค.2561) นายคิม ซอง ฮัน เลขาธิการน้ำแห่งเอเชีย เปิดเผยว่า ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูงมี 16 ประเทศ โดยส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย รวมทั้งไทย และภาคการเกษตรอาจจะได้รับผลกระทบมากไปด้วย โดยเฉพาะแนวโน้มน้ำท่วม ภัยแล้งจะรุนแรง และควรนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์เก็บข้อมูลน้ำต่อเนื่องมาใช้ ก็จะปรับตัวได้

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรณ์น้ำแห่งชาติ กล่าวในการประชุมสภาน้ำเอเชียที่มี 26 ประเทศเป็นสมาชิก รวมทั้งไทย กำลังร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อจัดการความเสี่ยงภัยทางด้านน้ำ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง และมลพิษทางน้ำที่มีกลุ่มเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ และผู้นำรัฐบาลของแต่ละประเทศในเอเชียมาร่วมแก้ปัญหา

ขณะที่ไทยจัดทำแผนบริหารจัดการยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปี ควบคู่ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องในปี 2562 ที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะมีการหารือถึงบทบาทการบูรณาการด้านน้ำและการปรับปรุงกฎหมายน้ำครั้งต่อไป

กลับขึ้นด้านบน