เปิดใจ "ธัชธรรม ศรีทา” สายลับจับโกงอาหารกลางวัน

เปิดใจ "ธัชธรรม ศรีทา” สายลับจับโกงอาหารกลางวัน

เปิดใจ "ธัชธรรม ศรีทา” สายลับจับโกงอาหารกลางวัน

รูปข่าว : เปิดใจ "ธัชธรรม ศรีทา” สายลับจับโกงอาหารกลางวัน

เปิดใจ "ธัชธรรม ศรีทา" รองผู้อำนวยการ เปิดกลโกงโครงการอาหารกลางวันเด็ก ต้องหาเครื่องชั่งหิ้วไปพิสูจน์น้ำหนักเอง เก็บข้อมูลเปรียบเทียบ จนพบความผิดปกติเป็นหลักฐาน หลังเป็นประธานตรวจ แต่ไม่เคยได้เห็นใบสั่งซื้อวัตถุดิบ ซ้ำยังถูก ผอ.สั่งปลดพ้น ปธ.สอบ

“ปัจจุบันผมอายุ 55 ปีแล้ว ไม่ต้องการให้เสียประวัติ ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยร้องเรียนมาแล้ว แต่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกว่าที่ไหนๆ ก็ทำกันมันเป็นแบบนี้แหละ แล้วเราเป็นครู เราสอนนักเรียนให้ร้องเพลงทุกวัน "โตไปไม่โกง โตไปไม่โกง"

แม้คนเกี่ยวข้องยืนยันว่าสุจริตบาทเดียวก็ไม่เอา แต่ในเมื่อเอกสารมันแสดงแบบนี้จะเรียกว่าอะไร นี่มันเป็นความผิดปกติ และเรื่องนี้ยังไม่มีบทสรุปจากต้นสังกัดแม้ผ่านไปแล้วเกือบ 1 ปี คนทำงานก็ทำงานแบบไม่มีความสุข ตอนนี้ครูในโรงเรียนไม่มีใครกล้ามาสนทนากับผมด้วยเลย ทุกวันนี้ทำงานท่ามกลางภาวะกดดัน อยู่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ แต่ก็เหมือนโดนลอย

คำบอกเล่าจาก นายธัชธรรม ศรีทา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารทั่วไป ในระหว่างตอบคำถามผู้สื่อข่าว “ไทยพีบีเอส” เกี่ยวกับเหตุผลที่ร้องเรียนกับทีมข่าวในครั้งนี้ ต่อกรณีความผิดปกติในโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลเมืองตะพานหิน จ.พิจิตร เฉลี่ยหัวละ 20 บาท

นายธัชธรรม เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จนพบความผิดปกติในช่วงที่เป็น ประธานตรวจรับพัสดุประกอบอาหารกลางวัน ซี่งเขาสงสัยในความผิดปกติมานานแล้ว แต่ยังไม่สามารถตรจสอบได้ จนกระทั่งรองผู้อำนวยการคนนี้ ตัดสินใจหาเครื่องชั่งน้ำหนักมาเอง เพื่อชั่งวัตถุดิบๆ ต่างที่ ที่ถูกส่งมาที่โรงครัวของทางโรงเรียน ในช่วงเช้าตรู่

 

จากนั้นได้จดบันทึกรายละเอียดจำนวนและน้ำหนักของวัตถุดิบที่มาส่งในแต่ละวันไว้ในสมุดบันทึกของตัวเอง โดยมีแม่ครัวและครูที่เกี่ยวข้องเป็นพยานร่วมตรวจสอบ แล้วรอคอยเวลาที่เจ้าหน้าที่จะนำใบฎีกา เบิกจ่ายค่าวัตถุดิบของจริงมาให้นายธัชธรรม เซ็นในฐานะประธานตรวจรับ เพราะเจ้าหน้าที่ต้องนำไปเบิกเงิน

 

แม้พบความผิดปกติ แต่จะไม่เซ็นก็ไม่ได้ เพราะจะทำให้เด็กนักเรียนไม่มีอาหารกลางวันกิน แต่การตรวจสอบผมก็ทำไปเรื่อยๆ จนรู้สึกเอะใจว่า ทำไมวัตถุดิบที่มีเป็นใบรายการของฝั่งมัธยม ซึ่งมีคำสั่งซื้อเฉลี่ยสัปดาห์ละ 6,000 บาท มันไม่มีของมาให้เราตรวจสอบเลย ทั้งๆ ที่เราเป็นกรรมการตรวจรับ แม้แต่น้ำปลาขวดเดียวก็ไม่เคยเห็น ใบรายการของมัธยมทั้ง 47 รายการที่ระบุไปนั้น ไม่มีของให้ตรวจรับ

แล้วยิ่งกว่านั้นคือการที่ให้เด็กมัธยม ซึ่งควรจะมีอาหารของตัวเองกินในตอนกลางวันตามโครงการสนับสนุน ก็กลายเป็นให้เด็กมัธยม ไปกินร่วมกับอาหารของเด็กประถมศึกษา ซึ่งก็มีปัญหาว่า วัตถุดิบขาดหลายไปหลายรายการอยู่แล้ว คุณภาพชีวิตเด็กจะเป็นอย่างไร เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ในสถานศึกษา

การตรวจสอบที่จริงจังของรองผู้อำนวยการคนนี้ ที่สามารถนำบันทึกที่จดไว้เอง ไปเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อของจริงที่ทางโรงเรียนมีใบรายการ จนแน่ชัดว่า เกิดขึ้นในช่วง ระหว่างวันที่ 5-9 มิ.ย.2560

ไทม์ไลน์ร้องเรียน-หน่วยงานเกี่ยวข้อง

  • เมื่อพบความผิดปกติ ได้ทำบันทึกแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรับทราบ วันที่ 21 มิ.ย.2560 แต่ได้มีคำสั่งจากผู้อำนวยการให้นายธัชธรรม ทำบันทึกลาออก
  • นายธัชธรรม ร้องเรียนต่อสำนักตรวจสอบภาค 11 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น
  • ยื่นสำนักงานคณะกรรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2560 ร้องเรียนให้ตรวจสอบระดับ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ รวม 2 คน ทุจริตโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยส่งหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณารวมกว่า 70 แผ่น เช่น เอกสารคำสั่ง, ใบตรวจรับพัสดุ, เช็คสั่งจ่าย, บันทึกข้อความ, รายงานขอซื้อ, ภาพถ่ายพัสดุประกอบอาหาร, ใบสำคัญการรับเงิน และรายละเอียดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนที่ร้องเรียน ในสังกัดเทศบาลตะพานหิน
  • เทศบาลเมืองตะพานหิน จ.พิจิตร มีเอกสารบันทึกข้อความลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560 ถึงนายธัชธรรม แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าหลังจาก นายธัชธรรม ยื่นร้องเรียนทาง สตง. และ ป.ป.ช. ว่า ทางเทศบาลเมืองตะพานหิน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้น มีนายธม มีมะโน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานกรรมการ โดยกำหนดให้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้เสนอสำนวนการสอบสวน ความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2561 ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามปลัดเทศบาลเมืองตะพานหิน เพื่อขอคำชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้น แต่ปลัดเทศบาลเมืองตะพานหิน ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ ระบุสั้นๆ ว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ ป.ป.ช. และตัดสายโทรศัพท์ทิ้ง

ภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ป.ป.ช.คาดสรุปผลสอบ "โกงอาหารกลางวัน" ก.ค.นี้

โกงงบฯ อาหารกลางวันเด็กนักเรียน จ.พิจิตร

ชำแหละ ! 47 วัตถุดิบเมนูล่องหน

ใบเสร็จ..เสร็จใคร? พิรุธส่วนต่างค่าวัตถุดิบ

 

 

กลับขึ้นด้านบน