ปูพรมตรวจ 7 โรงงานนำเข้าวัตถุอันตราย

ปูพรมตรวจ 7 โรงงานนำเข้าวัตถุอันตราย

ปูพรมตรวจ 7 โรงงานนำเข้าวัตถุอันตราย

รูปข่าว : ปูพรมตรวจ 7 โรงงานนำเข้าวัตถุอันตราย

กรมโรงงาน สั่งตรวจโรงงาน 7 แห่งที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าวัตถุอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล ขู่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เบื้องต้นพบ 2 แห่งเทกองวัตถุดิบภายนอกอาคาร ระบุทั่วประเทศมีอุตสาหกรรมประกอบกิจการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 1,761 แห่ง

วานนี้ (27 พ.ค.2561) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไปตรวจสอบโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าวัตถุอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และอนุสัญญาบาเซล ที่มีอยู่ 7 โรงงาน หากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ สำรวจ และทำหนังสือแจ้งเตือนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทโรงงานการคัดแยก ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และประเภทโรงงานผลิตวัสดุดิบที่มาจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยให้ทุกโรงงานปฏิบัติตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535 และพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด

ขณะเดียวกันยังได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัด ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเข้าตรวจสอบโรงงาน พร้อมต้องให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และสมุทร สง คราม ได้รายงานผลการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มี 2 โรงงาน ที่ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 มีการกองเศษวัตถุดิบ อยู่ภายนอกอาคารโรงงาน

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 1,761 โรงงาน แยกเป็นโรง งานการคัดแยก ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว 1,222 โรงงาน และโรงงานผลิตวัสดุดิบที่มาจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 539 โรงงาน

และในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ถือว่ามีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมประเภทดังกล่าวจำนวนมากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่จึงต้องประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการทำแผนการตรวจกำกับ และดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีก

กลับขึ้นด้านบน