หักเหลี่ยม...จีวร (1)

หักเหลี่ยม...จีวร (1)

หักเหลี่ยม...จีวร (1)

รูปข่าว : หักเหลี่ยม...จีวร (1)

คนในเรื่อง
- สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
- พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมโม)
- พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร)
- พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)
- พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมมจารี)
- พระเมธีสุทธิกร (สังคม ญาณวฑฒโน)
- พระศรีคุณาภรณ์ (พระมหาบุญทวี คำมา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
- พระครูสิริวิหารการสมจิตร จันทร์ศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
- พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เจ้าคุณเทอด ผู้ช่วยเจ้าอาวาส)
- ร.ท.ฐิติทัศน์ นิพนธ์พิทยา
- ฑัมม์พร นิพนธ์พิทยา
- นุชรา สิทธินอก แม่บ้าน
- ธีระพงษ์ พันธุ์ศรี
- ทวิช สังข์อยู่
- อดีตผู้ว่าการฯ สตง.

เมฆหมอก .....เริ่มเข้ามาปกคลุมส่อเค้าตั้งต้นเป็นความขัดแย้ง ภายในพื้นที่สังฆมณฑลวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร การบริหารงานภายในวัดสระเกศ ในยุคที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นเจ้าอาวาส ได้มอบหมายจัดการแบ่งงาน เพื่อจัดการทุกอย่างภายในวัด ให้กับพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) และพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นมือซ้ายและมือขวา

แม้พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) มีอายุและพรรษาน้อยกว่า แต่ก็ถือได้ว่า เป็นมือขวาดูแลในงานด้านการปกครองและด้านการเงินทั้งหมดของวัดสระเกศ / ขณะเดียวกัน มืออีกข้างที่เป็นด้านซ้ายในการบริหารจัดการวัดสระเกศ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) ถูกวางตัวให้ได้รับมอบหมายดูแลงานด้านพระธรรมทูต รวมทั้งงานบริหาร “บรมบรรพต” หรือ ภูเขาทอง และการบูรณปฏิสังขรณ์

ในวัยสามเณร ทั้ง 2 รูป เป็นดั่งพี่น้องร่วมพระอุปัชฌาย์เดียวกัน เป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งพี่น้อง เป็นทั้งสหายร่วมกุฏิ ฉันเข้า และร่ำเรียนหนังสือมาด้วยกัน

ก่อนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มรณภาพ ได้สั่งเสียให้ศิษย์ร่วมสำนัก ช่วยกันดูแลวัด ตามได้หน้าที่ได้รับมอบหมายโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าเมฆหมอกที่ปกคลุม จะเริ่มขยายวงกว้างจนกลายเป็นวิกฤติ

10 สิงหาคม 2556 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มรณภาพ ด้วยภาวะไตวายเรื้อรังและติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลสมิติเวช พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมโม) เจ้าคณะกรุงเทพฯ แต่งตั้ง พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และในเวลาต่อมาได้รับพระบัญญชาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส เมื่อ 22 ธันวาคม 2556

แต่ในอีกไม่กี่เดือนต่อมา สิงหาคม 2557 มีข้อมูลที่เปิดเผยถึงผลประโยชน์ในวัดสระเกศ อ้างถึงผลประโยชน์ รายได้ และความร่ำรวยของพระรูปหนึ่ง ถูกกล่าวหาพาดพิงว่า ร่ำรวย มีทรัพย์สินที่ดิน รถหรู และธุรกิจเพาะพันธุ์สัตว์ ข้อมูลการกล่าวหาถูกเปิดเผยผ่านข้อความบัตรสนเท่ห์

ที่มาของเรื่องราวในบัตรสนเท่ห์ ต้องย้อนหลังไปถึงเหตุการณ์ การบริหารภายในวัด ภายหลังจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มรณภาพ เหตุหลังจากนั้นเมื่อพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) เป็นเจ้าอาวาสรูปใหม่ ได้เรียกประชุมผู้ช่วยเจ้าอาวาส ที่ตำหนักสมเด็จฯ วาระการประชุม ก้เพื่อเตรียมงานบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ในวาระครบรอบ 1ปี วันมรณภาพ การประชุมยังมีวาระสำคัญอีกเรื่อง คือวาระ เปลี่ยนหน้าที่ หรือ อาจเรียกว่าปลด คงไม่ผิด ให้พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) พ้นจากการดูแลรับผิดชอบ “ภูเขาทอง” รวมทั้งเปลี่ยนหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของพระรูปอื่นๆ อีกหลายตำแหน่ง ผู้ดูแลโบสถ์วิหาร ปรับเปลี่ยนโยกย้ายผู้ดูแลการเก็บเงินค่าจอดรถ ศาลาการเปรียญ ด้วยเหตุผลจากผลการดำเนินงาน และการส่งรายได้ จากการดูแลในแต่ละส่วนงานไม่สม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้การปรับเปลี่ยนโยกย้ายนี้เกิดขึ้นภายใน 3 วัน

คำสั่งของเจ้าอาวาสรูปใหม่ ของวัดสระเกศในขณะนั้น รวมถึงการปิดบัญชีเดิมที่เคยมีไว้ และการติดตั้งตู้บริจาค จากเดิมที่เคยมีก็ถูกคำสั่งห้าม ให้ทำบุญด้วยวิธีการอื่น นอกเหนือ ไปจากการมีจุดบริการดอกไม้บูชา ธูปเทียนทองเพียงชุดละ 20 บาท เท่านั้น ผลจากการประชุมในคราวนั้น ได้ข้อสรุปในเบื้องค้น ว่า พบการยักยอกทรัพย์ และมีพระหลายรูป พัวพันถูกพาดพิงไปถึงการยักยอกทรัพย์ รวมทั้ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) และมีการแจ้งความดำเนินคดีที่ สน.สำราญราษฎร์

แต่ก็ใช่ว่า เหตุนี้เท่านั้นที่ทำให้เมฆหมอกปกคลุมในวัดสระเกศ แต่ความขัดแย้ง ความไม่พึงพอใจ ก็เกิดขึ้นมีมาอยู่ต่อเนื่อง สั่งสมจากเพียงเรื่องเล็กน้อย สู่เรื่องราวใหญ่ และผลประโยชน์ คล้ายดั่งคลื่นลมที่ซุกซ่อนอยู่ใต้น้ำ ทั้งช่วงก่อนงานศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ระหว่างการจัดงาน และสั่งสมไปจนถึงในวันหลังจากเสร็จสิ้นงาน

กลับขึ้นด้านบน