ย้อนหลัง 100 ปี ถอด “สมณศักดิ์” พระแล้ว 23 รูป

ย้อนหลัง 100 ปี ถอด “สมณศักดิ์” พระแล้ว 23 รูป

ย้อนหลัง 100 ปี ถอด “สมณศักดิ์” พระแล้ว 23 รูป

รูปข่าว : ย้อนหลัง 100 ปี ถอด “สมณศักดิ์” พระแล้ว 23 รูป

"ไทยพีบีเอสออนไลน์" ตรวจสอบราชกิจจานุเบกษาย้อนหลัง 100 ปี พบพระราชาคณะถูก "ถอดสมณศักดิ์" แล้วถึง 23 รูป มีทั้งเรื่องการเมือง การปฏิบัติหน้าที่ ทำผิดพระธรรมวินัย ทุจริต และเรื่องส่วนตัว

วันที่ 30 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าว "ไทยพีบีเอสออนไลน์" ตรวจสอบย้อนหลังพบว่า ในราชกิจจานุเบกษา เคยมีการเผยแพร่รายชื่อพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ และต่อมากระทำความผิดและถูกถอดสมณศักดิ์ทั้งสิ้น 23 รูป ซึ่งรูปแรกเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2449 และรูปล่าสุดคือ 7 พระผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องคดีทุจริตเงินทอนวัด 

 

วันที่ 17 ก.พ.2449 อาจารย์สยามปริยัติ (นาก) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดชนะสงคราม ถูกถอดถอนออกจากสมณศักดิ์และไม่ให้อยู่ในวัดชนะสงคราม เนื่องจากประพฤติอนาจาร ผิดด้วยพระวินัยบัญญัติและพระราชบัญญัติ โดยกระทรวงธรรมการ ประกาศแก่เจ้าอาวาสทั้งหลาย อย่าให้รับพระนาก ผู้ประพฤติลามกในพระพุทธศาสนาอยู่ในอารามหนึ่งอารามใดต่อไป

 

วันที่ 14 พ.ย.2449 พระครูศีลคุณธราจารย์ (อิ่ม) วัดพลับพลาไชย ถูกถอดถอนออกจากสมณศักดิ์ เนื่องจากประพฤติไม่สมควร ด้วยการบอกหวยให้ผู้อื่น

 

วันที่ 1 ก.ย.2457 พระครูสุขวโรทัย เจ้าคณะเมืองศุโขทัย ถูกถอดถอนจากสมณศักดิ์ และให้ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะเมือง เนื่องจากปฏิบัติกิจไม่สมควรแก่หน้าที่

 

วันที่ 3 ม.ค.2458 พระเทพโมลี วัดบรมนิวาส ถูกถอดถอนสมณศักดิ์และออกจากตำแหน่งพระราชาคณะ เนื่องจากรจนาหนังสือชื่อว่า ธรรมวิจยานุสาศ พิมพ์แจกในงานศพหม่อมราชวงษ์ดวงใจ แสดงโวหารอันไม่ชอบด้วยทำนองคลองธรรม เอื้อมเข้ามาถึงการแผ่นดิน เป็นเหตุจะชักนำให้ผู้ที่มีวิจารณญาณยังอ่อนอยู่พลอยหันเหไปตาม โดยมอบตัวพระจันถวายสมเด็จพระมหาสมณะ เพื่อทรงทรมานกว่าจะเข็ดหลาบ

 

วันที่ 1 มิ.ย.2460 พระพิศาลสมณกิจ (ริด) ถูกถอดถอนออกจากพระราชาคณะและตำแหน่ง เนื่องจากไม่รับภาระธุระพระพุทธศาสนา ซึ่งขัดพระบรมราชโองการและขัดพระมหาสมณศักดิ์

 

วันที่ 26 มี.ค.2461 พระครูเขมวิถีนายก (สด) เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ถูกถอดถอนออกจากสมณะฐานันดรและตำแหน่ง เนื่องจากกระทำความผิดไม่สมควรแก่ตำแหน่งและฐานันดร มีความดุร้ายและกล่าวเท็จ เป็นต้น

 

วันที่ 9 ก.ย.2472 พระครูสัทธรรมโกวิท (เทพวงศ์) เจ้าคณะแขวงอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ถูกถอดถอนออกจากสมณศักดิ์ เนื่องจากต้องอธิกรณ์ฐานล่วงปฐมปาราชิก และไม่สามารถเปลื้องตนให้บริสุทธิ์ได้ ตกอยู่ในฐานมัวหมอง

 

วันที่ 14 พ.ย.2474 พระพุทธวิโสภณ (อ่ำ) เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุ พระนครศรีอยุธยา ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสและสมณศักดิ์ เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาฐานปลอมหนังสือ แม้ศาลยกฟ้อง แต่ก็ยังมีมลทิน เป็นที่น่ารังเกียจและบกพร่องในจรรยาอันควรแก่ศักดิ์แห่งตำแหน่ง

 

วันที่ 17 ต.ค.2477 พระญาณนายก (ปลื้ม) เจ้าคณะจังหวัดกิตติมศักดิ์ วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก ถูกถอดถอนออกจากสมณศักดิ์ เนื่องจากล่วงละเมิดการปกครองคณะสงฆ์ ฝ่าฝืนพระสังฆราชาณัติ

 

วันที่ 26 ส.ค.2483 พระครูธรรมจักรชโยดม (พูน ป. 3) เจ้าอาวาสวัดธรรมามูล และเจ้าคณะแขวงเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งและสมณศักดิ์ เนื่องจากต้องอธิกรณ์ ซึ่งกรรมการสงฆ์วินิจฉัยให้สึก

 

วันที่ 2 ต.ค.2483 พระครูธรรมานุกูล เจ้าอาวาสวัดกันมาตุยาราม จังหวัดพระนคร ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งและสมณศักดิ์ เนื่องจากต้องอธิกรณ์และขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าคณะ

 

วันที่ 5 มี.ค.2485 พระเมธาธรรมรส (เสาร์ ป. 6) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม จังหวัดธนบุรี ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งและสมณศักดิ์ เนื่องจากต้องอธิกรณ์ทุติยปาราชิก

 

วันที่ 11 พ.ย.2503 พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) ถูกถอดถอนสมณศักดิ์ เนื่องจากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

 

วันที่ 11 พ.ย.2503 พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี) ถูกถอดถอนออกจากสมณศักดิ์ เนื่องจากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

 

วันที่ 21 พ.ค.2525 พระครูปริยัตยานุกูล (สงวน ชิตมาโร) วัดสิริจันทรนิมิต จังหวัดลพบุรี ถูกถอดถอนจากสมณศักดิ์ เนื่องจากประพฤติบกพร่องย่อหย่อนในพระธรรมวินัย เกี่ยวกับมาตุคาม และละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง

 

วันที่ 4 มี.ค.2560 พระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ถูกถอดถอนจากสมณศักดิ์ เนื่องจากเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทำความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และรับของโจร ตามที่ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับ และยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิด แต่พระเทพญาณมหามุนีไม่ยอมมอบตัวตามหมายเรียกและได้หลบหนีคดีดังกล่าว


ล่าสุด วันที่ 30 พ.ค.2561 พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร, พระพรหมเมธี (จํานงค์ เอี่ยมอินทรา) วัดสัมพันธวงศาราม, พระพรหมดิลก (เอื้อน กลิ่นสาลี) วัดสามพระยา, พระราชอุปเสณาภรณ์ (สมณศักดิ์เดิมคือ พระเมธีสุทธิกร) (สังคม สังฆะพัฒน์) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร, พระราชกิจจาภรณ์ (สมณศักดิ์เดิมคือ พระวิจิตรธรรมาภรณ์) (เทอด วงศ์ชะอุ่ม) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร, พระอรรถกิจโสภณ (สมทรง อรรถกฤษณ์) วัดสามพระยา, พระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี คํามา) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ถูกถอดถอนจากสมณศักดิ์ เนื่องจากเป็นผู้ถูกกล่าวหากระทําการทุจริตและถูกดําเนินคดีอาญา ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต คดีเงินทอนวัด

 

อย่างไรก็ตาม ต่อมามีพระที่ได้รับสมณศักดิ์คืน 3 รูป ได้แก่ พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ)  พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี) โดยมหาเถรสมาคมได้มีคำสั่งให้ระงับอธิกรณ์ และถือว่าไม่มีมลทินโทษแต่ประการใดแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเถระทั้ง 2 รูปกลับคืนมีสมณศักดิ์ดังเดิม เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2518 และ พระเทพโมลี ซึ่งกลับมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ "พระธรรมธีรราชมหามุนี" เมื่อปี 2459 ก่อนจะเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระโพธิวงศาจารย์" และรองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ "พระอุบาลีคุณูปมาจารย์"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

โปรดเกล้าฯ ถอดสมณศักดิ์พระสงฆ์ 7 รูป โยงคดีเงินทอนวัด 

 

กลับขึ้นด้านบน