ปลด "อดีตพระพรหมสิทธิ" จากประธานกำกับสำนักงานพระนักธรรมทูต

ปลด "อดีตพระพรหมสิทธิ" จากประธานกำกับสำนักงานพระนักธรรมทูต

ปลด "อดีตพระพรหมสิทธิ" จากประธานกำกับสำนักงานพระนักธรรมทูต

รูปข่าว : ปลด "อดีตพระพรหมสิทธิ" จากประธานกำกับสำนักงานพระนักธรรมทูต

มส.รับทราบพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์พระ 7 รูป พร้อมปลดอดีตพระพรหมสิทธิ ออกจากประธานกำกับสำนักงานพระนักธรรมทูต และมีมติแต่งตั้ง 3 พระเถระชั้นผู้ใหญ่ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะปกครองที่ว่างลง

วันนี้ (30 พ.ค.2561) นายสิปป์บวร แก้วงาม รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมว่า การประชุม 15/2561 มีมติกรรมการมหาเถรสมาคม รับทราบหลายประเด็น ตามที่สำนักงานมหาเถรสมาคม เสนอรายละเอียด สมเด็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ อดีตพระชั้นผู้ใหญ่ 3 รูป คือ พระพรหมสิทธิ พระพรหมดิลก พระพรหมเมธี พ้นจากตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม

สืบเนื่องกรรมการมหาเถรสมาคมพ้นจากตำแหน่ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชา ปลดพระพรหมสิทธิ พ้นจากตำแหน่ง กรรมการ มส. ตั้งแต่ 24 พ.ค.61 แต่พระพรหมสิทธิ ยังมีตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับพระนักธรรมทูต ในต่างประเทศ ดูแลพระนักธรรมทูต 21 ม.ค.2558 วันนี้ กรรมการ มส. มีมติให้พ้นจากตำแหน่งเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ในมติที่ประชุมยังแต่งตั้งรักษาการกรณีที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่พ้นจากตำแหน่งและถูกถอดสมณศักดิ์ โดยสมเด็จพุฒาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้แต่งตั้ง พระเทพวิสุธิโมลี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิ์ เดิมดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 10

และผู้รักษาการ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร จึงแต่ง พระธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2561

แต่งตั้งพระพรหมมุนี เลขาสมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะภาค 14-15 รักษาการเจ้าคณะภาคธรรมยุต 4-7 แทนพระพรมหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม

ส่วนยังไม่มีการ แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรวิการ และวัดสามพระยา เนื่องจากทั้ง 2 วัดมีรองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสตามลำดับอาวุโสอยู่แล้ว

ส่วนประเด็นการครองสมณเพศของอดีตพระชั้นผู้หลังเกิดกรณีไม่ได้เปล่งวาจาสึก ขณะที่เจ้าคณะปกครองสึกให้ รองโฆษก พศ. ระบุว่าเป็น อำนาจหน้าที่เจ้าคณะปกครอง ส่วนการแต่งกรรมการ มส.แทนตำแหน่งที่ว่างลง ขึ้นอยู่กับกรรมการมหาเถรสมาคม

ขณะที่การถอดถอนสมณศักดิ์จะมีการแต่งพระเถระขึ้นมาแทนหรือไม่ ตามที่มีพระราชโองการ เป็นเรื่องไม่สามารถก้าวล่วงพระราชอำนาจได้ ซึ่งวันนี้ไม่ได้มีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน