"อดุลย์" ยืนยันปลดล็อกอาชีพ "วิศวะ-สถาปัตย์-บัญชี" ตามข้อตกลงอาเซียน

"อดุลย์" ยืนยันปลดล็อกอาชีพ "วิศวะ-สถาปัตย์-บัญชี" ตามข้อตกลงอาเซียน

"อดุลย์" ยืนยันปลดล็อกอาชีพ "วิศวะ-สถาปัตย์-บัญชี" ตามข้อตกลงอาเซียน

รูปข่าว : "อดุลย์" ยืนยันปลดล็อกอาชีพ "วิศวะ-สถาปัตย์-บัญชี" ตามข้อตกลงอาเซียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันจำเป็นต้องปลดล็อกอาชีพ "วิศวะ-สถาปัตย์-บัญชี" ให้ชาวต่างชาติทำ เนื่องจากไทยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน ขณะที่ วสท.เรียกร้องให้คงวิชาชีพวิศวกรรมโยธาเป็นอาชีพสงวนของคนไทยต่อไป

เมื่อวานนี้ (31 พ.ค.2561) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการกำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำ เพื่อออกเป็นกฎกระทรวงว่า กรมการจัดหางานได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นหลายครั้ง และจะนำข้อสรุปเข้าที่ประชุมขอมติคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวในกลางเดือนมิถุนายนนี้ โดยอาชีพสงวนสำหรับคนไทย 39 อาชีพ มีการเสนอให้ต่างด้าวทำได้ 1 อาชีพ คืองานกรรมกร ทำได้แบบมีเงื่อนไข 11 อาชีพ ส่วนอีก 28 อาชีพ ห้ามทำโดยเด็ดขาด และมีงานนวดไทยเป็นงานห้ามใหม่ 1 อาชีพ ซึ่ง 3 ใน 11 งาน ที่เป็นงานห้าม แต่จะอนุญาตให้ต่างด้าวทำได้ภายใต้เงื่อนไข คือ งานในวิชาชีพวิศวกรรม, งานให้บริการวิชาชีพทางบัญชี และงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพราะไทยต้องปฏิบัติตามพันธะที่ทำไว้กับ 10 ประเทศอาเซียน ในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิก จึงต้องยกเว้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพตามข้อตกลงที่ทำไว้ ซึ่งข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนทำมานานหลายปีแล้ว จึงต้องปฏิบัติตาม แต่การอนุญาตจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละประเทศ ซึ่งงานแต่ละสาขาจะมีสภาวิชาชีพดูแลอยู่แล้ว ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเพราะ ไม่ได้ปล่อยให้ทำอิสระ จะให้ทำได้เท่าที่จำเป็น โดยจะคงอาชีพหลักไว้ให้คนไทย

ขณะที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ประชุมหารือแนวทางที่จะขอให้ยกเลิกการปลดล็อกวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ให้ชาวต่างชาติประกอบอาชีพนี้ โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.กล่าวว่า งานวิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมวัสดุและการก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่ Supply Chain ยาวมากและเกี่ยวข้องกับการผลิตหลายภาคส่วน ตั้งแต่ส่วนผสม วัสดุ เหล็ก ปูน วัสดุก่อสร้าง นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย การที่ปล่อยให้วิศวกรรมโยธาต่างชาติเข้ามาทำงาน จะเป็นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประเทศปีละกว่า 2 ล้านล้านบาท

ด้านนายอนุรักษ์ กล่าวถึงกรณีที่สภาวิศวกร คัดค้านการเปิดไฟเขียววิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาให้คนต่างด้าวว่า อาจเป็นเพราะข่าวที่สื่อมวลชนนำเสนอทำให้เข้าใจผิด เพราะการอนุญาตเป็นไปตามข้อตกลงในอาเซียน และต้องได้รับอนุญาตจากสมาคมวิชาชีพ ขณะนี้ยังเป็นเพียงการประมวลผลการรับฟังจากทุกภาคส่วนเท่านั้น ยังไม่ใช่ข้อยุติ

 

 

กลับขึ้นด้านบน