ผู้ใช้จักรยานไทยยื่น 8 ข้อเสนอวันจักรยานโลก 3 มิ.ย.

ผู้ใช้จักรยานไทยยื่น 8 ข้อเสนอวันจักรยานโลก 3 มิ.ย.

ผู้ใช้จักรยานไทยยื่น 8 ข้อเสนอวันจักรยานโลก 3 มิ.ย.

รูปข่าว : ผู้ใช้จักรยานไทยยื่น 8 ข้อเสนอวันจักรยานโลก 3 มิ.ย.

มติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ประกาศให้ทุกวันที่ 3 มิ.ย.เป็น "วันจักรยานโลก" วันนี้ทั่วโลกรวมทั้งไทยพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเป็นครั้งแรก เครือข่ายผู้ใช้จักรยานไทยยื่น 8 ข้อเสนอเพื่อให้มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปั่นจักรยานสำหรับทุกคน

บรรดานักปั่นจักรยานจากเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 1,000 คน พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปั่นจักรยานจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปยังองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เพื่ออ่านแถลงการณ์ขอบคุณ ที่ได้ประกาศรับรองให้ทุกวันที่ 3 มิ.ย.ของทุกปีเป็น "วันจักรยานโลก"

เครือข่ายนักปั่นจักรยานของไทยยังได้ร่วมกันยื่น 8 ข้อเสนอระยะสั้น เพื่อให้ไทยมีมาตรการรองรับชุมชนจักรยาน ด้วยการจัดโครงสร้างพื้นฐานให้สะดวกและปลอดภัย รองรับผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน บังคับใช้กฎจราจรเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จักรยานที่สอดคล้องต่อบริบทของสังคมไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่า บางข้อเสนอรัฐบาลดำเนินการไปแล้ว เช่น การเพิ่มเส้นทาง หรือเปิดพื้นที่ให้มีกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มนักปั่นจักรยานและจะนำข้อเสนอครั้งนี้ไปพิจารณาให้ไทยเป็นเมืองจักรยานที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ลงมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 12 เม.ย.61 ประกาศให้วันที่ 3 มิ.ย.ของทุกปีเป็น "วันจักรยานโลก" เพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญเช่นเดียวกับวันสากลอื่นๆ ซึ่งการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ได้รับการรับรองว่า มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ถึง 12 เป้าหมายจากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความเสมอภาค

 

กลับขึ้นด้านบน