"กรมป่าไม้ " ยังไม่อนุญาตตัด 96 ต้นไม้ใหญ่เส้นทางกาฬสินธุ์

"กรมป่าไม้ " ยังไม่อนุญาตตัด 96 ต้นไม้ใหญ่เส้นทางกาฬสินธุ์

"กรมป่าไม้ " ยังไม่อนุญาตตัด 96 ต้นไม้ใหญ่เส้นทางกาฬสินธุ์

รูปข่าว : "กรมป่าไม้ " ยังไม่อนุญาตตัด 96 ต้นไม้ใหญ่เส้นทางกาฬสินธุ์

กรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นไม้ขนาดใหญ่ หลังโซเชียล พบว่าอาจจะถูกตัดออกโครงการขยายถนนหลวง สายกาฬสินธุ์-กมลาสัย ระบุยังไม่อนุญาตให้ตัด พบมีจำนวน 96 ต้น เป็นไม้ยาง 67 ต้น ไม้ตะเคียน ต้นประดู่ เป็นต้น ต้องรอขั้นตอน-ฟังเสียงชาวบ้าน

วันนี้ (8 มิ.ย.2561)  น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรณีที่เพจกลุ่ม Big tree ได้รับการแจ้งว่าพบต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณเส้นทางกาฬสินธุ์-กมลาสัย-ร่องคำ ถูกแต้มสีแดง คล้ายจะเตรียมการตัดเพื่อขยายถนนกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างทาง หลวงหมายเลข 214 สายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม 14+ 500 – 20 + 225 และ กม 20 + 820 - 30 + 500 ระยะทางรวม 15.405 กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่ได้ออกไปสำรวจประทับตราประจำต้นแล้ว ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำรวจและทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ พ.ศ.2525 พบต้นไม้ ประกอบด้วย ไม้ยาง 67 ต้น  ไม้นนทรี  6 ต้น ไม้ตะเคียนทอง  1 ต้น ไม้ประดู่  17 ต้น  ไม้สะแบง  2 ต้น ไม้มะค่าแต้ 1 ต้น ไม้มะพอก 1 ต้น ไม้มะขามป่า จำนวน 1 ต้น รวมทั้งหมด 96 ต้น

น.ส.สุทธิลักษณ์  กล่าวว่า การพิจารณาอนุญาตทำไม้สองข้างทาง นอกจากดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำรวจ และการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ พ.ศ.2525 แล้ว ยังมีประเด็นสำคัญประกอบการพิจารณาจะต้องผ่านขั้นตอนการประชาพิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่

รวมทั้งการพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตทางหลวงแผ่นดินประกอบ เมื่อได้รับเรื่องแล้ว กรมป่าไม้จะสั่งการและแจ้งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ประสานให้แขวงการทางฯไปดำเนินการตามระเบียบ ขั้นตอนให้ครบถ้วนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน