พิรุธจัดซื้อ "แท็บเล็ต" แพงกว่าตลาด-ด้อยประสิทธิภาพ

พิรุธจัดซื้อ "แท็บเล็ต" แพงกว่าตลาด-ด้อยประสิทธิภาพ

พิรุธจัดซื้อ "แท็บเล็ต" แพงกว่าตลาด-ด้อยประสิทธิภาพ

รูปข่าว : พิรุธจัดซื้อ "แท็บเล็ต" แพงกว่าตลาด-ด้อยประสิทธิภาพ

ทีมข่าว The Exit เปิดประเด็นความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างแท็บเล็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจสอบพบว่าราคาที่นักศึกษาซื้อจากมหาวิทยาลัย สูงกว่าท้องตลาดกว่าเครื่องละ 3,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยซื้อจากบริษัทเอกชน 2 ปี มูลกว่า 100 ล้านบาท

ทีมข่าว The Exit ได้รับร้องเรียนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการซื้อแท็บเล็ตยี่ห้อหนึ่งขนาดความจุ 2 กิ๊กกะไบท์ โดยเริ่มให้นักศึกษาซื้อแท็บเล็ตไว้ใช้งานเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ราคา 7,900 บาทโดยไม่ได้ถามความสมัครใจแต่เมื่อเริ่มใช้ก็มีปัญหาต้องส่งซ่อมนานถึงครึ่งปี

นอกจากนี้เขายังได้รับข้อมูลจากเพื่อนนักศึกษาคนอื่นว่าแท็บเล็ตส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพจึงเสนอว่าหากจะให้นักศึกษารุ่นน้องซื้อไว้ใช้งานต้องถามความสมัครใจก่อน

ขณะที่จากการสำรวจตลาดตามแหล่งขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า บางร้านไม่มีแท็บเล็ตรุ่นนี้แล้ว เมื่อสอบถามจากศูนย์ซ่อมได้รับข้อมูลว่า แท็บเล็ตรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างมีปัญหาและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ส่งซ่อมมากที่สุด

 นอกจากนี้เมื่อเทียบราคาแท็บเล็ตรุ่นเดียวกัน จากอินเตอร์เน็ตพบว่าราคาโปรโมชั่นในช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดซื้อราคาอยู่ที่ 4,990 บาทต่อเครื่อง มีราคาส่วนต่างจากที่นักศึกษาซื้อจากมหาวิทยาลัยกว่า 2,910 บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาลงวันที่ 30 มิ.ย.2559 ระบุผู้ชนะการเสนอการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ หรือ e-bidding โดยมีบริษัทแอพลิเทคโซลูชั่นจำกัดเป็นผู้ชนะประมูล

เว็บไซด์ของบริษัทแอพลิเทคโซลูชั่น จำกัด ที่ระบุว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มานานกว่า 7 ปี มีที่ตั้งบริษัท 2 แห่ง สำนักงานใหญ่อยู่ย่านพระราม 2 จึงเดินทางไปที่นั่น ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงเพื่อตามหาบริษัทแห่งนี้ แต่ไม่พบโดยพบว่า พื้นที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นตลาดและชุมชน

 


ทีมข่าว The Exit จึงโทรศัพท์ไปสอบถามตามเบอร์ที่แจ้งไว้บนเว็บไซด์ ผู้รับสายแจ้งไม่สะดวกให้เข้าพบที่สำนักงานแต่ยินดีให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าทางอีเมลและยอมรับว่า ขายสินค้าให้มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเวลาติดต่อกันถึง 2 ปีจริง

วันถัดมาจึงเดินทางไปที่ตั้งบริษัทอีกแห่งหนึ่ง ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนเว็บไซด์ของบริษัทแอพลิเทคโซลูชั่น จำกัด และได้รับข้อมูลจากเว็บไซด์ว่า สำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี เมื่อเดินทางไปถึงก็พบว่า สถานที่แห่งนี้ตรงตามที่อยู่ที่ปรากฏบนเว็บไซด์

 

 

ผศ.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า กระบวน การจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด หากมีปัญหาเรื่องการใช้งานมหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเลิกได้

ตอนออกนโยบายมาเป็นความต้องการ จึงทำไปแล้ว 2 ปีถึงมีปัญหา แต่มีเพียงสวนน้อย และการจัดซื้่อมหาวิทยาลัยไม่ได้เงิน อาจารย์ที่ทำตำราขายเขาไม่ได้เงิน ส่วนนักศึกษาไม่เสียค่าหนังสือ 16 เล่มเท่ากับ 4,000- 5.000 แต่ถ้าไม่เอาก็ทำหนังสือขายต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาจากบริษัทแอพลิเทคโซลูชั่นจำกัด ติดต่อกันมาแล้ว 2 ปี เริ่มจัดซื้อครั้งแรกเมื่อปี 2559 จำนวน 7,000 เครื่อง มูลค่า 54 ล้าน 3 แสนบาท ส่วนปี2560 ก็จัดซื้อจำนวนเท่ากันและราคาเดิมและปีนี้เตรียมจัดซื้ออีก 5,842 เครื่อง มูลค่ากว่า 46 ล้านบาท
กลับขึ้นด้านบน