ส่งออกอาหาร-น้ำมันขยายตัวช่วยฉุดการส่งออกไทย

ส่งออกอาหาร-น้ำมันขยายตัวช่วยฉุดการส่งออกไทย

ส่งออกอาหาร-น้ำมันขยายตัวช่วยฉุดการส่งออกไทย

รูปข่าว : ส่งออกอาหาร-น้ำมันขยายตัวช่วยฉุดการส่งออกไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยประเมินการส่งออกปีนี้จะขยายตัว ร้อยละ 9 ขณะที่ 3 องค์กรเศรษฐกิจด้านธุรกิจเกษตรและอาหาร ระบุข้อมูลส่งออกอาหารปี 61 อาจสูงถึง 1 ล้านล้านบาท

สถาบันอาหาร สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลภาพรวมธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทย พบว่า การส่งออกอาหารไทย 6 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นมากในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนในรูปเงินบาทขยายตัวต่ำ เพราะการแข็งค่าของเงินบาท โดยประเมินว่าการส่งออกจะมีมูลค่ากว่า 500,000 ล้านบาท หรือกว่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทย 6 เดือนหลังของปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทยทั้งปี 2561 การส่งออกคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 1,000,000 ล้านบาท หรือ 33,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าสินค้าที่จะขยายตัวดี ได้แก่ ข้าว ไก่ ปลาทูน่ากระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป ส่วนสินค้ากุ้ง น้ำตาลทราย และสับปะรด มีแนวโน้มส่งออกลดลง

ขณะที่นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ระบุว่าได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของภาคการส่งออกไทยทั้งปี 2561 จากเดิม ร้อยละ 5-8 เป็นร้อยละ 7-9 เนื่องจากมูลค่าส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัวถึงร้อย]ะ 11.5 สูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกขยายตัวในระดับสูง และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมัน ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง และเม็ดพลาสติก ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ 15 ของมูลค่าส่งออกรวมขยายตัวในระดับสูงตาม

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการส่งออกและทำให้มูลค่าส่งออกในช่วงที่เหลือของปีน้อยกว่าที่คาด ได้แก่ ค่าเงินที่ผันผวนมากขึ้น รวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังมีความไม่แน่นอน

 

 

กลับขึ้นด้านบน