“กรมสรรพากร” ชงรีดภาษีถูกหวยเพิ่มเป็น 2%

“กรมสรรพากร” ชงรีดภาษีถูกหวยเพิ่มเป็น 2%

“กรมสรรพากร” ชงรีดภาษีถูกหวยเพิ่มเป็น 2%

รูปข่าว : “กรมสรรพากร” ชงรีดภาษีถูกหวยเพิ่มเป็น 2%

"กรมสรรพากร" เตรียมเสนอเพิ่มจัดเก็บภาษีคนถูกหวย จากเงินรางวัลเป็นร้อยละ 2 จากเดิมเก็บร้อยละ 0.5 ของเงินรางวัล คาดรายได้เข้ารัฐเพิ่มปีละ 1,400 ล้านบาทนำไปใช้พัฒนาประเทศ

วานนี้(14 มิ.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสรรพากร เปิดฟังความคิดเห็นของประชาชน รับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล

โดยเตรียมเสนอเพิ่มการจัดเก็บภาษีรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากผู้ถูกรางวัลมาเป็นร้อยละ 2 ของเงินรางวัล จากเดิมเพียงร้อยละ 0.5 ทั้งนี้อัตราอากรแสตมป์เก่าใช้มาตั้งแต่ปี 2525 แล้วซึ่งมูลค่าเงินในปัจจุบันมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินในปี 2525 รวมทั้งอัตราการคิดคำนวณอากรแสตมป์ยังไม่สอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินรางวัลที่ปรับสูงขึ้น และสร้างความเป็นธรรม

เพราะผู้ได้โชคจากรางวัลอื่นๆต้องเสียถึงร้อยละ 5 และต้องนำรายได้ไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงปลายปีอีกครั้ง หากรายได้รวมสูง ฐานภาษีก็จะสูงไปตามฐานรายได้ ขณะที่ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ปัจจุบันมีรายได้จากอากรแสตมป์เงินรางวัลสลากกินแบ่งฯ งวดละประมาณ 100 ล้านบาทเท่านั้น แต่ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อให้อัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาลมีความเหมาะสม จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งจะทำให้กรมสรรพากรเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นปีละ 1,400 ล้านบาท และสามารถนำเงินไปพัฒนาประเทศได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผลจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นนี้ไม่มีผลต่อการเสนอให้คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพราะการรับฟังความเห็นเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 เท่านั้น โดยทางกรมสรรพากรได้นำข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้ประกอบการในการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน