ป.ป.ช.พิจิตร สอบพิรุธอาหารกลางวันจบแล้วเกือบ 100%

ป.ป.ช.พิจิตร สอบพิรุธอาหารกลางวันจบแล้วเกือบ 100%

ป.ป.ช.พิจิตร สอบพิรุธอาหารกลางวันจบแล้วเกือบ 100%

รูปข่าว : ป.ป.ช.พิจิตร สอบพิรุธอาหารกลางวันจบแล้วเกือบ 100%

ป.ป.ช.พิจิตร ลุยสอบ 3 กลุ่มใหญ่ จับพิรุธโครงการอาหารกลางวันเด็กจบแล้วเกือบ 100% สรุปสำนวนชง ป.ป.ช.ชุดใหญ่ เดือนกรกฎาคม 2561


วันนี้ (17 มิ.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้าการตรวจสอบความผิดปกติโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร จ.พิจิตร ขณะนี้มีการสอบสวนของฝ่ายเกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ชุด ที่ใกล้จะสรุปผลสอบในเดือนมิถุนายนนี้ และในเดือนกรกฎาคม ซึ่งการตรวจสอบความผิดปกติเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร ซึ่งพบความผิดปกติในการจัดซื้อวัตถุดิบเด็กประถมและมัธยม จัดส่งไม่ครบถ้วน แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงชื่อเบิกเงินเต็มจำนวน

ส่วนเด็กมัธยม มีใบรายการสั่งซื้อวัตถุดิบ จำนวน 47 รายการ พบความผิดปกติ ไม่มีของให้คณะกรรมการตรวจรับ และนางสุพรรณ มีบัวทอง มีคำสั่งใหันายธัชธรรม ศรีทา รองผู้อำนวนการโรงเรียน ในฐานะประธานตรวจรับพัสดุอาหารกลางวัน ลาออกจากประธานตรวจรับ และให้หาบุคลากรอื่นทำหน้าที่แทน

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตรวจสอบขณะนี้ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำ จ.พิจิตร ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ 3 กลุ่มหลักขณะนี้แล้วเสร็จเกือบ 100%

นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจำ จ.พิจิตร กล่าวว่า กลุ่มแรก คือโรงเรียนต้นเรื่อง "เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร" ขณะนี้เจ้าหน้าที่รายงานให้ทราบว่า สอบปากคำแล้วจำนวน 6 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ , ฝ่ายการเงิน, แม่ครัว, หัวหน้าโครงการอาหารกลางวัน และกรรมการตรวจรับพัสดุจำนวน 2 คน หนึ่งในจำนวนนี้ คือนายธัชธรรม ศรีทา ผู้ร้องเรียน โดย ป.ป.ช.สอบประเด็นที่สอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทรายการอาหาร, วิธีการสั่งของ, วิธีการเบิกจ่ายเงิน และวิธีการสั่งซื้อของ

 

 

กลุ่มที่ 2 ที่ ป.ป.ช.สอบสวน คือกลุ่มผู้ค้า มีทั้งหมด 7 ร้าน ได้แก่ ร้านขายผักสด, ร้านขายไก่, ร้านขายหมู, ร้านขายข้าวสาร, ร้านขายเส้นก๋วยเตี๋ยว, ร้านขายเครื่องปรุงรส และร้านขายกะทิ ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับวิธีการส่งวัตถุดิบ, จำนวนวัตถุดิบที่จัดส่ง, ช่วงวันและระยะเวลาการจัดส่งวัตถุดิบ และขั้นตอนการรับเงินกับทางโรงเรียน หลังจากพบว่าทางกลุ่มผู้ค้ารับเงินสดกับทางตัวผู้อำนวยการโรงเรียนเอง โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน

ส่วนกลุ่มสุดท้ายที่ ป.ป.ช.ตรวจสอบ คือผู้บริหารเทศบาลเมืองตะพานหิน จำนวน 4 คน ตั้งแต่ระดับปลัดเทศบาลเมืองตะพานหิน, ผู้อำนวยการกองการศึกษา, ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ประเด็นที่สอบสวนเกี่ยวกับที่มาของการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปีละ 3 ล้านบาท และตรวจสอบเส้นทางการเงินของโครงการอาหารกลางวัน

 

 

ทั้งหมดนี้ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจำ จ.พิจิตร ระบุว่า พยานบุคคล หลักฐานต่างๆ และเอกสาร มีมากเพียงพอต่อการสรุปสำนวนในชั้นนี้ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ พิจารณาในเดือนกรกฎาคมนี้

ส่วนการสอบข้อเท็จจริงกับนางสุพรรณ มีบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร ในฐานะผู้ถูกร้อง ทางเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.พิจิตร ได้ขอทราบข้อเท็จจริงและดำเนินการขอเอกสารหลักฐาน จากนางสุพรรณแล้ว จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ทางนางสุพรรรณได้ชี้แจงและส่งเอกสารมาให้ทาง ป.ป.ช.แล้ว ส่วนครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.เดินทางไปพบนางสุพรรณ และรับมอบใบฎีกาเบิกเงินของทางโรงเรียนมาแล้ว

 

 

จากนั้นครั้งที่ 3 เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 นางสุพรรณชี้แจงเป็นเอกสารหนังสือ และส่งมอบเอกสารหลักฐานมาให้ ป.ป.ช.พิจิตร แล้ว ส่วนครั้งล่าสุด เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ทาง ป.ป.ช.พิจิตร มีหนังสือแจ้งขอเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งต่างๆ อีก 1 ฉบับ

ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานขณะนี้ มีทั้ง 2 ฝ่าย และฝ่ายเกี่ยวข้อง เช่น จากฝ่าสเทศบาลเมืองตะพานหิน, กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และโรงเรียน จึงเพียงพอที่จะสรุปสำนวนได้แล้ว แต่ถ้านางสุพรรณต้องการชี้แจงเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้ตลอดโดยไม่ต้องรอให้ ป.ป.ช.พิจิตร มีหนังสือเรียกไป

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ผู้ว่าฯ พิจิตร ยืนยันเทศบาลฯ ยังไม่สรุปผลสอบปมผิดปกติอาหารกลางวันเด็ก 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน