เพิ่ม "ปลา 12 ชนิด" เข้าบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

เพิ่ม "ปลา 12 ชนิด" เข้าบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

เพิ่ม "ปลา 12 ชนิด" เข้าบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

รูปข่าว : เพิ่ม "ปลา 12 ชนิด" เข้าบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

ข่าวดี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองใหม่จำพวกปลาน้ำจืดและปลาทะเลอีก 12 ชนิด มีผลบังคับใช้ 60 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเษกษา

วันนี้ (20 มิ.ย.2561) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบและออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

โดยออกกฎกระทรวง เพิ่มสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 15 - 26 ของสัตว์ป่าจำพวกปลา ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546 ประกอบด้วย ลำดับที่ 15 ปลากระเบนปีศาจคลิปโค้ง ลำดับที่ 16 ปลากระเบนปีศาจครีปสั้น ลำดับที่ 17 ปลากระเบนปีศาจแคระ ลำดับที่ 18 ปลากระเบนปีศาจหางหนาม

 

ภาพ :ปลากระเบนปีศาจหางหนาม

ภาพ :ปลากระเบนปีศาจหางหนาม

 

ลำดับที่ 19 ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง ลำดับที่ 20 ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ ลำดับที่ 21 ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือ ปลากระเบนเจ้าพระยา ลำดับที่ 22 ปลาโรนิน หรือ ปลากระเบนท้องน้ำ ลำดับที่ 23 ปลาฉนากเขียว ลำดับที่ 24 ปลาฉนากปากแหลม ลำดับที่ 25 ปลาฉนากฟันเล็ก และสุดท้ายลำดับที่ 26 ปลาฉนากยักษ์ โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับตั้งแต่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ระบุดัน 24 สัตว์ทะเลเป็นสัตว์สงวน-คุ้มครอง เพื่อให้การวิจัย-อนุรักษ์-ท่องเที่ยวยั่งยืนขึ้น

เสียดาย "ปลากระเบนปีศาจหางหนาม"เกยตื้นตายทะเลระยอง

"กรมประมง"ชี้ใบอนุญาตวิจัยปลากระเบนหมดอายุ -สอบธุรกิจเที่ยว

"กระเบนราหู” แม่น้ำแม่กลอง ตายตัวที่ 51

กลับขึ้นด้านบน