"แจกฟรี" รัฐ-เอกชนรับซื้อสับปะรดช่วยชาวไร่พ้นวิกฤติ

"แจกฟรี" รัฐ-เอกชนรับซื้อสับปะรดช่วยชาวไร่พ้นวิกฤติ

"แจกฟรี" รัฐ-เอกชนรับซื้อสับปะรดช่วยชาวไร่พ้นวิกฤติ

รูปข่าว : "แจกฟรี" รัฐ-เอกชนรับซื้อสับปะรดช่วยชาวไร่พ้นวิกฤติ

ราคาสับปะรดในปี 2561 ถือว่าตกต่ำเป็นอย่างมาก หลังจากผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก เนื่องจากในหลายพื้นที่มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก และตลาดส่งออกชะลอตัว โดยหลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ -เอกชนต้องออกมาตรการเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

วันนี้ (20 มิ.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วหน้า หลังราคาตกต่ำจากการที่ตลาดส่งออกชะลอตัว และผลผลิตกระจุกตัวช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน รวมถึงปริมาณผลผลิตในปี 2561 ออกสู่ตลาดประมาณ 1.9 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาสับปะรดโรงงานอยู่ที่ 3.14 บาทต่อกิโลกรัม จากปีที่แล้ว 6.29 บาท และสับปะรดบริโภค 3.14 บาท ลดลงจาก 12.28 บาท โดยภาครัฐ เอกชน และอีกหลายภาคส่วนออกมาระดมให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้

20 มิ.ย.2561 นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการด่วนที่สุดให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ( อพก.) เร่งแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตสัปปะรดราคาตกต่ำประกอบกับมีผลผลิตออกมามากในปีนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่

พระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก แจกสับปะรดจำนวน 5 ตันให้ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชน ที่มาทำบุญที่วัดโพธิญาณ หลังรับซื้อจากเกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบราคาสับปะรดตกต่ำ ซึ่งเหลือกิโลกรัมละไม่ถึง 1 บาท โดยตั้งใจจะแจกทุกวันพระ จนกว่าปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำคลี่คลาย

19 มิ.ย.2561 คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติมีมติออกมาตรการระบายสับปะรดส่วนเกินด้วยการส่งออกและขยายตลาดต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำ (MOU) รูปแบบรัฐต่อรัฐในรัสเซีย อิหร่าน และเชื่อมโยงการค้า ขยายตลาดใหม่ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และอาเซียน

ขณะเดียวกัน ยังรณรงค์การบริโภคสับปะรดผลสดเพิ่มขึ้น เช่น อ.ต.ก. จัดงานส่งเสริมการบริโภคสับปะรด จำหน่ายได้ 9.6 ตัน และเครือข่ายสหกรณ์ กระจายผลผลิตเกือบ 300 ตัน โดยแต่ละจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานส่งเสริมการบริโภคสับปะรดผลสดในจังหวัด รณรงค์การบริโภคสับปะรด เช่น สถานประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม สถานศึกษา สถานพยาบาล เรือนจำ นำผลผลิตสับปะรดมาใช้ในการประกอบการทำอาหาร และกรมปศุสัตว์นำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ ทำอาหารหมักเลี้ยงโคเนื้อและโคนม

นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย แจกจ่ายสับปะรดที่รับซื้อมาจากเกษตรกรจำนวน 3.5 ตัน ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยววัดร่องขุ่นได้ชิมฟรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำ ราคาขายกิโลกรัมละ 1-2 บาท

18 มิ.ย.2561 พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสแห่งวัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย รับซื้อสับปะรดและนำไปแจกจ่ายฟรีให้กับชาวบ้าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำมาแล้วหลายปี ในโดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน สับปะรดมักจะล้นตลาดราคาตกต่ำ

12 มิ.ย.2561 กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย เร่งระบายผลผลิตส่วนเกิน เพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตลาดต้องชม และอื่นๆ รวมทั้งระบายสับปะรดที่ไม่ได้คุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

นอกจากนี้ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น รับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี จำนวน 200 ตัน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นสับปะรดกวนบรรจุซองประมาณ 1.5 ล้านซอง เพื่อนำไปเป็นของแจกให้กับผู้ที่มาเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า 1,000 ครัวเรือน

11 มิ.ย.2561 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ และสำนักงานพาณิชย์ จ.นครราชสีมา นำสับปะรดของเกษตรกรในพื้นที่ ต.ทรัพย์สีทอง และ ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน 7 ตัน มาจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในราคากิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมดภายในวันเดียว

8 มิ.ย.2561 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.เลย หามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ เบื้องต้น ได้ให้สาขาในสังกัดช่วยสนับสนุนไปมอบให้ลูกค้าเงินฝากและส่วนราชการ รวม 8.5 ตัน โดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จ.เลย เป็นผู้รวบรวม

7 มิ.ย.2561 สำนักงานเกษตร จ.กาญจนบุรี เปิดตลาดให้เกษตรกรนำสับปะรดมาจำหน่ายให้ถึงผู้บริโภคโดยตรงที่ศาลากลางจังหวัดในทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. เพื่อช่วยพยุงราคาสับปะรดให้มีราคาสูงขึ้น และลดภาระของเกษตรกร

6 มิ.ย.2561 สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ระยอง จัดตั้งศูนย์ประสานงานโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอคำสั่งซื้อสับปะรดและจัดส่งสับปะรดจากเกษตรกรถึงโรงงาน ระหว่างวันที่ 6-30 มิถุนายน 2561 จะเป็นศูนย์รับซื้อสัปปะรดทั้งปลีกและส่ง บริเวณที่ทำการสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ระยอง รวมทั้งนำสับปะรดสด จำนวน 10 ตัน และผลิตภัณฑ์จากสับปะรดแปรรูปไปจำหน่าย ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

5 มิ.ย.2561 นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประสาน รมว.คลัง รมว.พาณิชย์ และ รมว.อุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภาคตะวันออกที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ผลผลิตสับปะรดล้นตลาดกว่า 20,000 ตัน โดยเร่งระบายออกภายใน 15 วัน

นายอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมด้วยสำนักงานเกษตร อ.บางละมุง ประสานเกษตรกรและผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่นำผลผลิตมาวางจำหน่ายบริเวณหน้าวัดชัยมงคล เมืองพัทยา และยังมีผู้ประกอบการหลายส่วนได้อุดหนุนสับปะรดแก่ผู้ปลูกสับปะรด โดยให้นำสับปะรดที่อุดหนุนแจกจ่ายนักเรียนเมืองพัทยา 8

นอกจากนี้ จ.ชลบุรี ประสานไปยังเกษตรกรให้นำผลผลิตมาวางจำหน่ายยังพื้นที่ที่ทำการของภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ทุกวัน
สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี หันมารับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร จ.ระยอง โดยตรง เฉลี่ยวันละ 600-700 กิโลกรัม เพื่อนำมาเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มลองสับปะรดและชอบผลไม้ของไทย

2 มิ.ย.2561 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการหามาตรการให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำ เช่น ตั้งจุดจำหน่ายผลผลิต ณ สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท. 10 กว่าสาขาใน จ.ฉะเชิงเทรา ห้างบิ๊กซีสาขาฉะเชิงเทรา และจุดจำหน่ายหน้าศาลากลางจังหวัด

1 มิ.ย.2561 ผู้บัญชาการทหารบก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สั่งการให้กองทัพบก, กองทัพภาค, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ประสานงานกับทุกภาคส่วน จัดทำโครงการ "รวมพลังไทยช่วยไทย" ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการรับซื้อสับปะรดในพื้นที่ภาคกลาง และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 รับมอบสับปะรดจำนวน 7 ตัน จากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้นำผลผลิตมาส่งมอบให้กับกำลังทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ตามคำสั่งซื้อของกองทัพภาคที่ 2

พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ผู้แทน พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานรับมอบสับปะรด 3,500 กิโลกรัม จากเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการ "รวมพลังไทยช่วยไทย" สนับสนุนเกษตรกรไทย

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เบื้องหลัง! "สับปะรด" ภูแลล้นตลาด 


เตือนผู้ปลูกสับปะรดรายใหม่ "ส่อเจ๊ง" แบกต้นทุนไร่ละ 1.5 หมื่นบาท 


รู้จัก 14 สายพันธุ์สับปะรดปลูกในไทย

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน