ทอท.อนุมัติ 4.2 หมื่นล้าน สร้างอาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิเพิ่ม

ทอท.อนุมัติ 4.2 หมื่นล้าน สร้างอาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิเพิ่ม

ทอท.อนุมัติ 4.2 หมื่นล้าน สร้างอาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิเพิ่ม

รูปข่าว : ทอท.อนุมัติ 4.2 หมื่นล้าน สร้างอาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิเพิ่ม

บอร์ด ทอท.อนุมัติเงินลงทุนอีก 42,000 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารอีก 30 ล้านคนต่อปี คาดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเริ่มก่อสร้างในปี 2562 และจะแล้วเสร็จในปี 2564

วันนี้ (21 มิ.ย.2561) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (ทอท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงินลงทุน 42,084 ล้านบาท โดยให้ ทอท.นำเสนอแผนต่อกระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ (สศช.) พิจารณา และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป

นายนิตินัย กล่าวว่า ทอท.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคน เป็น 60 ล้านคนต่อปี ซึ่งจากที่ ทอท.คาดการณ์ พบว่าในปี 2561 และ 2562 จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 65 ล้านคน และ 68 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร

หลังดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ ซึ่งจะส่งผลให้ยังมีความแออัดของสนามบินอยู่ ทอท.จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพื่อรองรับผู้โดยสารได้อีก 30 ล้านคนต่อปี ทำให้ขีดความสามารถเพิ่มเป็น 90 ล้านคนต่อปี ซึ่งอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2562 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564

กลับขึ้นด้านบน