ป.ป.ท.สอบทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง เฟส 3 โผล่โกงอีก 7 แห่ง กว่า 41 ล้านบาท

ป.ป.ท.สอบทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง เฟส 3 โผล่โกงอีก 7 แห่ง กว่า 41 ล้านบาท

ป.ป.ท.สอบทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง เฟส 3 โผล่โกงอีก 7 แห่ง กว่า 41 ล้านบาท

รูปข่าว : ป.ป.ท.สอบทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง เฟส 3 โผล่โกงอีก 7 แห่ง กว่า 41 ล้านบาท

ป.ป.ท.ตรวจสอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง เฟส 3 พบมูลทุจริต 7 แห่ง คิดเป็นงบประมาณกว่า 41 ล้านบาท และอยู่ระหว่างตรวจสอบอีก 21 แห่ง

วันนี้ (25 มิ.ย.2561) พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยกับไทยพีบีเอสถึงความคืบหน้าตรวจสอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งเฟส 3 จำนวน 28 แห่งว่า จากการตรวจสอบ พบมูลทุจริต 7 แห่ง คือศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เพชรบุรี, ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.แพร่, ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ราชบุรี, นิคมสร้างตนเอง ลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี, นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จ.พังงา, นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จ.สงขลา และนิคมสร้างตนเองเบตง จ.ยะลา งบประมาณ 41,410,000 บาท และอยู่ระหว่างตรวจสอบอีก 21 แห่ง ซึ่งการตรวจสอบงบประมาณคนไร้ที่พึ่งเฟส 3 ต่างจากเฟส 1-2 เนื่องจากนิคมสร้างตนเองและศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแต่ละแห่ง ได้รับงบประมาณจำนวนมาก บางแห่ง 10 ล้านบาทขึ้นไป

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ ป.ป.ท.ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา ตรวจสอบไปทั้งสิ้น 113 หน่วยงาน งบประมาณ 376,136,600 บาท คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 61 แห่ง พบมูลทุจริต 68 จังหวัด ไม่พบ 8 จังหวัด คือฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, แพร่, นครสวรรค์, สุโขทัย และอุตรดิตถ์ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวข้องกับการทุจริต 284 คน

สำหรับพฤติการณ์กระทำความผิดที่ตรวจพบ คือปลอมแปลงเอกสาร ลงลายมือชื่อปลอม ในแบบสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีการแก้ไขจำนวนเงิน และให้ลงลายมือรับเงินล่วงหน้า เพื่อเวียนนำรายชื่อมาเบิกเงิน รวมทั้งยักยอกเงินสงเคราะห์ โดยผู้มีรายชื่อรับเงินไม่ได้รับเงิน หรือได้รับเงินไม่ครบถ้วน ขณะที่ ป.ป.ท.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560 เพื่อขยายผลตรวจสอบงบประมาณให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ

 

 

กลับขึ้นด้านบน