ประกาศผล TCAS รอบแอดมิชชัน เย็นนี้

ประกาศผล TCAS รอบแอดมิชชัน เย็นนี้

ประกาศผล TCAS รอบแอดมิชชัน เย็นนี้

รูปข่าว : ประกาศผล TCAS รอบแอดมิชชัน เย็นนี้

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เตรียมประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบทีแคส (TCAS) รอบที่ 4 แอดมิชชัน วันนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน 12 ช่องทางออนไลน์

วันนี้ (4 ก.ค.61) ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสอบในระบบทีแคส (TCAS) รอบที่ 4 แอดมิชชั่น มีผู้สมัครจำนวน 52,535 คน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 44,476 คน

สำหรับคณะและสาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 110 โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

นักเรียนที่ได้คะแนนสอบสูงสุดในรอบแอดมิชชัน คือ น.ส.ชญานิษฐ์ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้คะแนนร้อยละ 91.29 สอบเข้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ทปอ.จะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันนี้ ตั้งเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ผ่าน 12 ช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของ ทปอ. www.cupt.or.th / www.eduzones.com

จากนั้นจะเป็นการสอบในรอบที่ 5 ประเภทรับตรงอิสระ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จำนวน 35,765 คน ซึ่งจากสอบทั้ง 4 รอบ จำนวนผู้มีสิทธิ์ศึกษา รวม 227,583 คน ทั้งนี้ในวันที่ 6 ก.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ.เพื่อปรับแนวทางการสอบ TCAS ที่จะใช้ในปัการศึกษา 2562

กลับขึ้นด้านบน