สนช.เห็นชอบร่างแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์

สนช.เห็นชอบร่างแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์

สนช.เห็นชอบร่างแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์

รูปข่าว : สนช.เห็นชอบร่างแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์

สนช.พิจารณา 3 วาระรวด โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณารายละเอียด สำหรับร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ปี 2505 ล่าสุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมาย ด้วยเสียงเอกฉันท์ 217 เสียง

ร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ปี 2505 ที่เนื้อหาสาระสำคัญ คือข้อบัญญัติที่ให้การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ด้วยหลักการและเหตุผลว่า สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การปฏิรูปสงฆ์และวาระของ มส.ชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดในเดือน ก.ย.นี้

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแบบเต็มสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบ 3 วาระรวดนั้น มีมติเอกฉันท์ 217 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 เสียง เห็นชอบผ่านร่างกฎหมายแล้ว เตรียมส่งกับให้ ครม. เพื่อ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้มีผลบังคับใช้

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธณะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงเจตนาที่จะสอดรับกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560 บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ตามโบราณราชประเพณี

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำถึงความจำเป็นในการปรับแก้ เพื่อเดินหน้าสู่การปฏิรูปองค์กรสงฆ์

กลับขึ้นด้านบน