ชาวนา 19 คน ไม่รับการชดเชย ขอเป็นส่วนหนึ่งภารกิจช่วยเหลือ 13 คน

ชาวนา 19 คน ไม่รับการชดเชย ขอเป็นส่วนหนึ่งภารกิจช่วยเหลือ 13 คน

ชาวนา 19 คน ไม่รับการชดเชย ขอเป็นส่วนหนึ่งภารกิจช่วยเหลือ 13 คน

รูปข่าว : ชาวนา 19 คน ไม่รับการชดเชย ขอเป็นส่วนหนึ่งภารกิจช่วยเหลือ 13 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพืชผัก ให้กับชาวนาและเกษตรกร หลังจากเสียสละพื้นที่นารองรับน้ำจากถ้ำหลวง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 13 ชีวิต

วันนี้ (12 ก.ค.2561) กรมส่งเสริมการเกษตร แจกปัจจัยการผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับชาวนาและเกษตรกร กว่า 100 คน ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันปูเลย ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เนื่องจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เป็นผลมาจากฝนตกหนักสะสมและส่วนหนึ่งมาจากการระบายน้ำออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา กับภารกิจช่วยเหลือเด็กและโค้ชติดอยู่ภายในถ้ำหลวง 

ปัจจัยการเกษตรที่มอบให้ ประกอบด้วย สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์ม่า 850 กิโลกรัม ต้นกล้าพริก มะเขือยาว และลิ้นจี่ โดยลิ้นจี่ที่มอบให้ถูกตั้งชื่อใหม่ว่า "พันธุ์หมูป่า" เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

 

กรมการข้าว นำเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.6 และ ข้าวขาวดอกมะลิ มามอบให้จำนวน 14 ตัน  

กรมวิชาการเกษตร มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวน 101 ชุด และปุ๋ยชีวภาพ 1,000 ถุง เชื้อไวรัส 100 ถุง และไส้เดือนฝอยอีก 60 ขวด


ส่วนการการสนับสนุนอื่นๆ มีบริษัทผลิตปุ๋ยมาช่วยสนับสนุน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.เชียงราย ออกหน่วยบริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และบริษัทเครื่องจักรทางการเกษตรรายใหญ่ ร่วมสนับสนุนให้คำปรึกษาและซ่อมบำรุง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า แปลงนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1,200 ไร่ รวมจำนวน 126 คน ใน 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่แปลงนาข้าวทั้งหมด แต่ในจำนวนนี้มีชาวนา 19 คน ที่ไม่ขอรับการช่วยเหลือ

ชาวนา 19 คน รวมพื้นที่ 200 กว่าไร่ ปฏิเสธความช่วยเหลือทั้งการฟื้นฟูและชดเชย โดยบอกว่า ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและโค้ช 13 คน 

มาตรการช่วยเหลือชาวนา ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำฝนและน้ำระบายจากถ้ำไหลท่วมแปลงนาข้าวเป็นหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูและช่วยเหลือ ที่ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)เมื่อวานนี้ การช่วยเหลือจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งขออนุมัติงบประมาณขณะนี้ 1,400,000 บาท โดยให้ดำเนินการจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้

 

 

กลับขึ้นด้านบน