ประกาศผลคัดเลือก 4 โค้ชชุมชน สอนจัดการขยะ

ประกาศผลคัดเลือก 4 โค้ชชุมชน สอนจัดการขยะ

ประกาศผลคัดเลือก 4 โค้ชชุมชน สอนจัดการขยะ

รูปข่าว : ประกาศผลคัดเลือก 4 โค้ชชุมชน สอนจัดการขยะ

โครงการสะอาดบุรี ประกาศผล 4 ชุมชน ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 เตรียมเป็นโค้ชชุมชนจัดการขยะน้องใหม่ 4 แห่ง เพื่อให้ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน

วันนี้ (13 ก.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการสะอาดบุรี หรือโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน ประกาศผลการคัดเลือกชุมชนเข้ารอบที่ 2 จำนวน  4 ชุมชนจาก 12 ชุมชนทั่วประเทศ ได้แก่

1.ชุมชนบ้านป่าตึงงาม จ.ลำพูน ที่นำเสนอการกำหนดกฎระเบียบประชาคม ชุมชนปลอดขยะ MOU กลุ่มองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4 ร ได้แก่ โรงเรียน โรงงาน ราชการ และร้านค้า ส่งเสริมการจัดการขยะให้ครบ 4 ประเภท 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้

  • ขยะเปียก...กิจกรรมปิ๊ดขว้าง ทำปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์มีฟัน ลดขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือน มากกว่าร้อยละ 30 
  • ขยะอันตราย แยก รวบรวม ส่งให้เทศบาลนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
  • ขยะรีไซเคิล กองทุนขยะเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม และนำขยะมาบริจาคที่วัด
  • ขยะทั่วไป ซาเล้งไม่รับซื้อ แยกถุงพลาสติก นำไปอัดก้อนราคา 2 บาท/กก. การนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำเป็น

2.ชุมชนบ้านระเบิกขาม จ.บุรีรัมย์ โดยนำเสนอการจัดการอบรมให้ความรู้ด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดในชุมชน ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงและศึกษาดูงานจากชุมชนพี่เลี้ยง จะทำให้ชุมชนน้องใหม่เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ได้จริง และส่งเสริมการสร้างสภาเครือข่ายเยาวชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 


3.ชุมชนบ้านหนองโพรง จ.บุรีรัมย์  นำเสนอแนวคิดการจัดการขยะเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 3R และกิจกรรมการจัดการขยะ 4 ประเภท ให้ครอบคลุมภายใน 4 บริบท คือ หมู่บ้าน คือ มีบ้านดั้งเดิม บ้านจัดสรร หอพัก ร้านค้า โดยใช้ชุมชนพี่เลี้ยงเข้าไปให้คำแนะนำการทำงานและพามาศึกษาดูงานของชุมชนพี่เลี้ยงพร้อมร่วมกันวางแผนกิจกรรมไหนที่เหมาะในการจัดการขยะกับน้องใหม่ ซึ่งชุมชนดั้งเดิม...จะช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชนได้เป็นอย่างดี คัดแยะขยะและจัดการขยะจากต้นทาง

และ 4.ชุมชนบ้านรางพลับ จ.ราชบุรี นำเสนอการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ทีมพี่เลี้ยงและทีมน้องใหม่และร่วมทำ MOU ระหว่างทีมพี่เลี้ยงทีมน้องใหม่ สถานประกอบการ โรงเรียน วัด และเทศบาลตำบลกรับใหญ่ ศึกษาดูงานการจัดการขยะ ณ ชุมชนพี่เลี้ยง มีการมอบป้ายสัญลักษณ์ติดดาวให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมการประกวดบ้านและการประกวดซอยต้นแบบปลอดขยะกิจกรรมการประกวดสถานประกอบการปลอดขยะ รวมถึงการจัดการกับแรงงานต่างชาติที่มาทำงานในโรงงานการให้ความรู้ในการจัดการขยะทั้งที่บริเวณที่เป็นที่พักและบริเวณเขตโรงงาน 

สำหรับโครงการนี้ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ทั้ง 4 ชุมชน จะต้องแข่งขันกันในการฝึกสอนและช่วยเหลือในลักษณะเป็นพี่เลี้ยง หรือโค้ชให้กับ 4 ชุมชนที่ยังมีปัญหาการจัดการขยะตามวิธีการที่เสนอมา ในระยะเวลา 3 เดือนนับจากนี้ และจะมีการตัดสินชนะเลิศอีกครั้งในเดือนธันวาคมปีนี้


ในกระบวนการตัดสิน คณะกรรมการจะใช้วิธีลงพื้นที่สำรวจ 4 ชุมชนที่ยังคงมีปัญหาจัดการขยะเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ก่อน หลังจากผ่านการฝึกอบรมและช่วยเหลือโดย 4 ชุมชนแล้ว คณะกรรมการจะลงพื้นที่เพื่อประเมินความสำเร็จแล้วตัดสินผลการแข่งขัน

ทั้งนี้ โครงการสะอาดบุรี เป็นโครงการที่ไทยพีบีเอสร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันดำเนินการภายใต้แนวคิดการขยายผลการจัดการขยะจากชุมชนที่มีองค์ความรู้และความสามารถ ไปสู่ชุมชนที่ยังมีปัญหาการจัดการขยะ โดยใช้วิธีการแข่งขันชุมชนโค้ชชุมชน ซึ่งในระหว่างการโค้ช 3 เดือนนี้ ไทยพีบีเอสจะถ่ายทำเป็นรายการเรียลริตี้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของไทยพีบีเอส เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิธีการจัดการขยะให้กว้างขวางมากขึ้นด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน