สนช.เห็นชอบ 5 ว่าที่ กกต.

สนช.เห็นชอบ 5 ว่าที่ กกต.

สนช.เห็นชอบ 5 ว่าที่ กกต.

รูปข่าว : สนช.เห็นชอบ 5 ว่าที่ กกต.

สนช.ลงมติเห็นชอบ ว่าที่ กกต.เพียง 5 คน จากที่ได้รับการเสนอชื่อ 7 คน 2 ว่าที่ กกต.ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก สนช.นั้น 1 คน ถูกตั้งข้อสังเกตว่า ไม่เป็นกลางทางการเมือง ส่วนอีก 1 คน คาดว่า เกิดจากมีคดีความค้างอยู่ในศาลทุจริต

หลังรับฟังรายงานการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติการทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้ง 7 คน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติเห็นชอบเพียง 5 คน คือ ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายอิทธิพร บุญประครอง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี และนายปกรณ์ มหรรณพ

ขณะที่ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล และ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า รวมคะแนนแล้ว ไม่ผ่านความเห็นชอบ ด้วยเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิก สนช.เท่าที่มีอยู่ หรือ 124 เสียงขึ้นไป โดยมีรายงานว่า นายสมชาย มีคดีความค้างอยู่ในศาลทุจริต กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ขณะที่นายพีระศักดิ์ ถูกตั้งข้อสังเกตว่า ไม่เป็นกลางทางการเมือง

ตามกฎหมายว่าที่ กกต.ทั้ง 5 คน. จะต้องแสดงหลักฐานการลาออกจากตำแหน่งเดิม และประชุมโหวตเลือกประธาน กกต.ภายใน 15 วันนับแต่วันมีมติเห็นชอบ จากนั้น ประธาน สนช.จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ตามขั้นตอน

ส่วนอีก 2 ตำแหน่ง จะต้องกลับไปดำเนินการสรรหาภายใน 90 วัน ซึ่งนอกจากการประกาศรับสมัครใหม่ ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงอีกหนึ่งแนวทาง นั่นคือ การทาบทามผู้เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณา สำหรับอำนาจหน้าที่ของ กกต.ชุดใหม่ ที่จะต้องรับไม้ต่อ จาก กกต.ชุดปัจจุบัน คือการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 โดยตามโรดแมป คสช.จะเริ่มต้นที่ การสรรหาและแต่งตั้ง ส.ว. พร้อมกับการเลือกตั้งส.ส. และการเลือกตั้งท้องถิ่น

 

 

กลับขึ้นด้านบน