ครูหลายจังหวัดภาคอีสาน ออกแถลงการณ์โต้ปฏิญญามหาสารคาม

ครูหลายจังหวัดภาคอีสาน ออกแถลงการณ์โต้ปฏิญญามหาสารคาม

ครูหลายจังหวัดภาคอีสาน ออกแถลงการณ์โต้ปฏิญญามหาสารคาม

รูปข่าว : ครูหลายจังหวัดภาคอีสาน ออกแถลงการณ์โต้ปฏิญญามหาสารคาม

ครูในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับประกาศปฏิญญามหาสารคาม งดชำระหนี้โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ตั้งแต่เดือน ต.ค.โดยมองว่า ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ครูทั่วประเทศ

ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษออก แถลงการณ์กรณีกลุ่มครูจังหวัดมหาสารคามประกาศปฏิญญามหาสารคาม งดชำระหนี้โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ตั้งแต่เดือน ต.ค. โดยพวกเขามองว่า กลุ่มครูเหล่านั้นเป็นกลุ่มที่ขาดวินัยทางการเงิน และใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนทำให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหานั้นมีหลายแนวทาง แต่การเรียกร้องโดยจะไม่ชำระหนี้เป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง และชมรมฯไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว

นายวิสัย เขตสกุล ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนและเพื่อนครูไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นปัญหาเฉพาะตัวบุคคลแต่ดึงกลุ่มครูเข้าร่วมด้วย แต่ยอมรับว่าปัญหานี้ครูส่วนหนึ่งมาจากการคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาสัญญากู้ที่ไม่เป็นธรรม จึงอยากเรียกร้องให้ธนาคารออมสิน ผู้กู้ และคนกลางอย่างภาครัฐ เข้ามาเปิดพื้นที่เจรจาเพื่อหาทางออกระหว่างกัน

เช่นเดียวกับนายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ และ นายจักรกริช ศรีวงสีแก้ว อดีตข้าราชการครู ที่ไม่เห็นด้วยกับประกาศปฏิญญามหาสารคาม เพราะทุกคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นครู หรือ ใครก็ตามต้องชำระหนี้คืน และการกระทำดังกล่าวทำให้สังคมมองครูในภาพลบ ทั้งที่ไม่ใช่ความคิดเห็นของครูทั้งประเทศ แต่เป็นความคิดของครูเพียงบางกลุ่ม พร้อมแนะนำให้ผู้ที่คิดจะกู้ยืมเงินควรจะวางแผนให้รอบคอบเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

 

กลับขึ้นด้านบน