ผู้ว่าฯเชียงราย ขอสื่องดสัมภาษณ์ทีมหมูป่า

ผู้ว่าฯเชียงราย ขอสื่องดสัมภาษณ์ทีมหมูป่า

ผู้ว่าฯเชียงราย ขอสื่องดสัมภาษณ์ทีมหมูป่า

รูปข่าว : ผู้ว่าฯเชียงราย ขอสื่องดสัมภาษณ์ทีมหมูป่า

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย แจ้งสื่อมวลชนทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อย้ำว่าทีมหมูป่ายังอยู่ในการคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หลังสื่อมวลชนต่างชาติละเมิดข้อตกลง เข้าไปสัมภาษณ์เด็กถึงบ้าน

ภายหลังมีสื่อมวลชนต่างประเทศเข้าไปสัมภาษณ์ ทีมหมูป่าบางคนถึงที่บ้านพัก จนมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม ล่าสุดสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย ได้ออกหนังสือและข้อความไปถึงกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อย้ำว่าทีมหมูป่ายังอยู่ในการคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่งการให้นายอำเภอแม่สาย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ประชุมส่วนราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นและชุดรักษาความปลอดภัย รวมทั้งผู้ปกครองของน้องๆ ทีมหมูป่า โดยจะงดให้สัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน

สำหรับการคุ้มครองตามมาตรา 27 ระบุไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณา หรือ เผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือ สื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครองโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยไม่ชอบ

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยได้มอบให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กอำเภอแม่สาย และทีมสหวิชาชีพเป็นผู้ให้คำแนะนำกำกับดูแลการเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของสื่อต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เด็ก หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก

มีรายงานว่า วันนี้ผู้ปกครองของทีมหมูป่าจะเดินทางไปยังถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เพื่อทำพิธีแก้บน โดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือ และไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามทำข่าว

 

กลับขึ้นด้านบน