"อย่า"งดเหล้าเข้าพรรษาทันที แนะลดปริมาณวันละนิด หวั่นมือสั่น กระวนกระวาย

"อย่า"งดเหล้าเข้าพรรษาทันที แนะลดปริมาณวันละนิด หวั่นมือสั่น กระวนกระวาย

"อย่า"งดเหล้าเข้าพรรษาทันที แนะลดปริมาณวันละนิด หวั่นมือสั่น กระวนกระวาย

รูปข่าว : "อย่า"งดเหล้าเข้าพรรษาทันที แนะลดปริมาณวันละนิด หวั่นมือสั่น กระวนกระวาย

ศูนย์เชี่ยวชาญโรคติดสุรา กรมสุขภาพจิต ห่วงใยผู้ที่มีความตั้งใจงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา แนะควรเริ่มจากค่อยๆ ลดปริมาณการดื่มลงทีละน้อย แทนการงดหรือหยุดดื่มทันที เพราะอาจเกิดอาการถอนพิษเหล้า มือสั่น เหงื่อออก กระวนกระวาย นอนไม่หลับ

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากปัญหาที่กรมสุขภาพจิตสำรวจพบว่า ประชาชนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.8 หรือประมาณ 900,000 คน มีอาการติดเหล้า (Alcohol dependence) จึงได้จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญโรคติดสุราขึ้นที่โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐานแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นการเฉพาะ และศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนที่จะสามารถทำให้ผู้ติดเหล้า สามารถเลิกเหล้าได้เป็นอย่างดี

จากการศึกษาพบว่า การดื่มเหล้าเป็นระยะเวลานาน จะทำให้สมองของผู้ติดเหล้ามีการเปลี่ยนแปลงคือ จะทำงานมากกว่าปกติเพื่อต้านฤทธิ์ของเหล้า ดังนั้นผู้ที่ดื่มเหล้าต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน หากงดหรือหยุดดื่มเหล้าทันทีจะก่อให้เกิดอาการถอนพิษเหล้าได้ เพราะในรายที่ติดเหล้ารุนแรง อาจเกิดอาการถอนพิษเหล้า มือสั่น เหงื่อออก กระวนกระวาย นอนไม่หลับ ซึ่งในช่วงนี้หลายคนที่ตั้งใจเลิก หรืองดดื่มเหล้าทันทีอาจทนไม่ได้ก็จะกลับไปดื่มเหล้าใหม่

นอกจากนี้ ยังมีจำนวนไม่น้อยมีอาการถอนพิษเหล้ารุนแรงในวันที่ 3-4 ของการงดดื่มเหล้า ทำให้เกิดอาการเพ้อ สับสน หูแว่ว ประสาทหลอน หวาดระแวง หลงผิด หรือเกิดอาการชักได้

กรมสุขภาพจิต แนะนำสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาว่า ควรเริ่มลดปริมาณการดื่มเหล้าลงเรื่อยๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเข้าพรรษา 28 กรกฎาคม ก็จะสามารถเลิกหรือหยุดดื่มได้อย่างที่ตั้งใจ โดยไม่ทำให้เกิดเกิดอาการถอนพิษสุราดังที่กล่าวแล้ว แต่สำหรับผู้ที่ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษาแต่ไม่สามารถลดปริมาณการดื่มลงได้ทันในช่วงนี้ ขอแนะนำให้ไปพบแพทย์ก่อนวันที่จะเริ่มงด เพื่อแพทย์จะให้ยาลดการเกิดอาการถอนพิษสุรารุนแรง ทำให้ผู้ที่ต้องการจะงดเหล้าเข้าพรรษา สามารถงดได้ตามความต้องการได้อย่างปลอดภัย

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต รับผิดชอบศูนย์เชี่ยวชาญ โรคติดสุราระดับชาติ แนะนำหลักการ “เพิ่มพลังสุขภาพจิต” (Resilience) เพื่อการเลิกเหล้าได้อย่างได้ผลดี 5 วิธี ดังนี้

1. ผู้ติดเหล้าต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตที่จะ ลด ละ เลิกดื่มเหล้าให้ได้ โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกดื่มเหล้าเพื่อใคร เช่น เพื่อพ่อแม่ เพื่อลูก เพื่อคนรัก เพื่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อความสุขของครอบครัวและตัวเอง เป็นต้น และต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่จะเลิกเหล้าให้ชัดเจน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ

2.คนรอบข้างต้องส่งเสริมให้ผู้ติดเหล้ารู้สึกดีและภาคภูมิใจในตัวเอง โดยชี้ชวนให้ผู้ค้นหาคุณค่าและความหมายที่ดีงามของชีวิต ทั้งในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และหน้าที่การงาน

3.ครอบครัวต้องพร้อมที่จะเข้าใจ เห็นใจ ยอมรับ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการเลิกดื่มเหล้า เพื่อให้เขารู้ว่า ยังมีครอบครัวที่หวังดีและจริงใจ แม้ในยามเผชิญเหตุการณ์ที่ยากลำบาก

4.คนรอบข้างช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ความพยายามตั้งใจให้การเลิกดื่มเหล้าได้นานขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จเป็นระยะๆ รวมทั้งควรกล่าวชื่นชมในทุกความสำเร็จ

5. ผู้ติดเหล้าที่ตั้งใจเลิกดื่มควรสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับบุคคลใกล้ชิด เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้นำชุมชน ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ และสถาบันทั้งทางวิชาชีพและวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สามารถเกื้อหนุนต่อตัวผู้ที่ติดเหล้าให้สามารถเลิกเหล้าได้

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตเปิดสายด่วนสุขภาพจิต โทร.1323 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อขอรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา

 

 

กลับขึ้นด้านบน