ประกาศ "ภัยพิบัติฉุกเฉิน" เมืองสนามไซ หลังเขื่อนเซเปียนแตก

ประกาศ "ภัยพิบัติฉุกเฉิน" เมืองสนามไซ หลังเขื่อนเซเปียนแตก

ประกาศ "ภัยพิบัติฉุกเฉิน" เมืองสนามไซ หลังเขื่อนเซเปียนแตก

รูปข่าว : ประกาศ "ภัยพิบัติฉุกเฉิน" เมืองสนามไซ หลังเขื่อนเซเปียนแตก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ออกประกาศเมืองสนามไซ แขวงอัดตะปือ เป็นเขตประสบภัยพิบัติฉุกเฉินระดับชาติหลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกเมื่อคืนวานนี้ จนชาวบ้านต้องอพยพหนีน้ำถึง 4,000 ครอบครัว

วันนี้ (24 ก.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ออกประกาศ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก ที่แขวงอัดตะปือ เมื่อคืนวานนี้ โดยมีข้อความ ระบุว่า

ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี (นครหลวงเวียงจันทน์ 24/07/2561)

แจ้งการ เรียน ท่านประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ บรรดาท่านรัฐมนตรีกระทรวง,หัวหน้าองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวง ท่านเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาท่านเจ้าแขวง และบรรดาท่านหัวหน้าองค์การจัดตั้งมหาชน

เรื่อง : การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุบัติเหตุโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย ที่แขวงอัดตะปือ ในวันที่ 23 ก.ค.2561

อิงตามการตกลงของกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญ ประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2561 ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี ขออนุญาตให้การชี้นำและตกลงกับกองประชุมรัฐบาลมายังท่านทราบ ดังนี้

  1. รัฐบาลได้ประกาศเอาเขตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของเมืองสนามไซ แขวงอัดตะปือ เป็นเขตประสบภัยพิบัติฉุกเฉินระดับชาติ
  2. มอบให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สมทบกับกระทรวงป้องกันประเทศ แขวงอัดตะปือ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะรับผิดชอบโดยทันที เพื่อเป็นใจกลางในการประสานงานการระดมทุน รวบรวมทุน และวัตถุปัจจัยต่างๆ จากทุกภาคส่วนของภาครัฐทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่น ภาคเอกชนผู้ประกอบการองค์การจัดสากลประจำสปป.ลาว และประชาชนชาวลาวที่มีจิตศรัทธา
  3. สำหรับทุนและวัตถุสิ่งของที่ระดมมาได้ หากอยู่ศูนย์กลางให้ไปมอบรวมอยู่ที่ห้องการคณะกรรมการป้องกัน และควบคุมภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม กรมสังคมสงเคราะห์, (โทรศัพท์ 020 2222 5185 ท่านวิไลวง รองหัวหน้ากรมสังคมสงเคราะห์) สำหรับท้องถิ่น ระดับนครหลวง และแขวง) ให้ไปมอบที่ห้องว่าการปกครองแขวง

ดังนั้นจึงแจ้งมายังท่านเพื่อทราบและปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้ด้วย

 

 อ่านข่าวเพิ่มเติม

ระทึก ! เขื่อนเซเปียนแตก อพยพ 4,000 ครอบครัวหนีตาย

 

 

กลับขึ้นด้านบน