มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ มอบเงิน-ถุงยังชีพประทานให้ผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว

มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ มอบเงิน-ถุงยังชีพประทานให้ผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว

มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ มอบเงิน-ถุงยังชีพประทานให้ผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว

รูปข่าว : มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ มอบเงิน-ถุงยังชีพประทานให้ผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบเงิน 2 ล้านบาท และถุงยังชีพประทาน 1,000 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


วันนี้ (26 ก.ค.2561) จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่ได้เกิดขึ้น ณ บริเวณแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 จากการที่เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย เกิดรอยแตกบริเวณสันเขื่อน จนทำให้มวลน้ำทะลักออกมาอย่างมหาศาล มีปริมาณถึง 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ไหลทะลักแม่น้ำเซเปียนจนเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนบริเวณเมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศลาว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย จำนวน 1,300 ครอบครัว ไร้ที่อยู่อาศัย ได้รับความเดือดร้อนทั้งในด้านการคมนาคมและด้านความเป็นอยู่ ตลอดจนทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบอย่างหนัก

ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภาชาดไทย ทรงติดตามข่าวและให้ความสนพระทัยห่วงใยต่อประชาชนชาวลาวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งใหญ่นี้ และเนื่องจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มีภารกิจในการให้บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่รวมไปถึงส่งความช่วยเหลือยังต่างประเทศด้วยเช่นกัน ดังนั้น ทั้ง 2 พระองค์ทรงมีรับสั่งให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประชาชนลาว จำนวน 2,000,000 บาท และถุงยังชีพประทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ถุง

ในการนี้ จะมีพิธีมอบเงินบริจาคและถุงยังชีพประทาน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย โดยตัวแทนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำโดยนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์, นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิฯ และนายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ผู้จัดการมูลนิธิฯ และได้รับเกียรติจากนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รับมอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลืออุทกภัยในครั้งนี้

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงมอบหมายให้ น.อ.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรรัตน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE นำเงินช่วยเหลือพระราชทานไปมอบให้นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนลาวที่ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตกในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมหนักในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผู้สูญหายจำนวนมาก

ขณะที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทล., ทช., ขบ., จท., ทย., รฟท. และอื่นๆ ช่วยกันแพกถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์เขื่อนดินย่อยของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย สปป.ลาว เกิดการทรุดตัว ซึ่งชุดแรก ช่วยเหลือถุงยังชีพ 10,000 ชุด และจะสนับสนุนต่อไปอีก โดยจะเข้าพื้นที่ส่งของช่วงบ่ายวันนี้ โดยรถบรรทุก 20 คัน คนประจำรถ 50 คน เรือ จท. 5 ลำ ออกจากสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ในเวลา 12.30 น. และเตรียมถุงยังชีพ รถ เรือ และอื่นๆ เพื่อให้การสนับสนุนต่อไป หลังจากให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ประชาชนที่เดือดร้อนแล้ว ทีมคมนาคมจะส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือในการสำรวจความเสียหาย ถนนหนทาง สะพาน เส้นทางต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐานอื่น เพื่อฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

ด้านองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนแตกในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสักประเทศลาว ได้ที่ ชื่อบัญชี : มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 071-015-6235 ธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม ประเภทออมทรัพย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายการสถานีประชาชน โทร.02-790-2111 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

ทั้งนี้ โกดังของบริษัทจำหน่ายกาแฟแห่งหนึ่งในเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก ถูกจัดให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของผู้ประสบภัย เหตุสันเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ทรุดตัว ซึ่งจากข้อมูลจากกลุ่มนักธุรกิจชาวลาว ระบุว่า มีผู้ประสบภัยที่อพยพมาจากบ้านไซดอนโขง บ้านหินลาด บ้านท่าแสงจัน และบ้านหนองหิน เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเด็กและคนชรากว่า 800 คน

ขณะที่กลุ่มนักธุรกิจ เจ้าของร้านค้าในแขวงจำปาสัก ยังคงรวบรวมอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่มไปบริจาคให้ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ขณะนี้ คือมุ้ง เสื่อ และผ้าห่ม

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มวลน้ำเขื่อนเซเปียนไหลท่วมกัมพูชา 17 หมู่บ้าน 

ขอนแก่นเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยเขื่อนลาวแตก 

แนวคิด "แบตเตอรี่แห่งเอเชีย" เร่งสร้างเขื่อนปัจจัยเกิดภัยพิบัติ

"กลาโหม" สั่งตั้งวอร์รูมช่วยเหลืออุทกภัยในลาว

สันเขื่อนขยับ-แรงดันน้ำมาก เหตุเขื่อนลาวแตก

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน