พุทธศาสนิกชนชาวไทยทำบุญตักบาตร “วันอาสาฬหบูชา”

พุทธศาสนิกชนชาวไทยทำบุญตักบาตร “วันอาสาฬหบูชา”

พุทธศาสนิกชนชาวไทยทำบุญตักบาตร “วันอาสาฬหบูชา”

รูปข่าว : พุทธศาสนิกชนชาวไทยทำบุญตักบาตร “วันอาสาฬหบูชา”

พุทธศาสนิกชนชาวไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันนี้ (27 ก.ค. 61) เวลา 07.09 น. พุทธศาสนิกชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 67 รูป บนหลังช้างที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยพระสงฆ์นั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้างกว่า 35 เชือก เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา

ที่จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และพุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 99 รูป ที่หอพระไตรปิฎกวัดกลางพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว

ปีนี้พบว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวพากันเข้าวัดทำบุญและฟังธรรมมากขึ้น ขณะที่ในช่วงค่ำพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาอย่างพร้อมเพรียงกัน

ที่วัดหลวงสุมังคราราม พระอารามหลวง ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่สวมเสื้อเหลืองออกมาร่วมทำบุญตักบาตร ในวันอาสาฬหบูชากันอย่างคึกคัก ซึ่งประชาชนบางส่วนเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวและจะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล

คณะกรรมการวัดแม่ซอดน่าด่าน หรือวัดหลวง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดประเพณีแห่ "แล้อุปั๊ดตะก่า" หรือประเพณีแห่รับข้าวพระพุทธของคนเชื้อสายไทใหญ่ โดยมีคณะอุบาสกเชื้อสายไทใหญ่ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ร่วมงานจำนวนมาก

ประเพณีแห่ "แล้อุปั๊ดตะก่า" จะจัดขึ้นในช่วงวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษาของทุกปี โดยชาวไทใหญ่ที่นับถือพระพุทธศาสนา ทุกหลังคาเรือนจะมีหิ้งพระพุทธรูปไว้ในบ้าน บูชาด้วยดอกไม้สด ธูป เทียน เป็นเครื่องสักการะ

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 การแสดงธรรมครั้งนั้น ทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า ขออุปสมบทกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

 

กลับขึ้นด้านบน