“ปู่คออี้” ถ่ายรูปทำบัตร รับสัญชาติไทยวัย 107 ปี

“ปู่คออี้” ถ่ายรูปทำบัตร รับสัญชาติไทยวัย 107 ปี

“ปู่คออี้” ถ่ายรูปทำบัตร รับสัญชาติไทยวัย 107 ปี

รูปข่าว : “ปู่คออี้” ถ่ายรูปทำบัตร รับสัญชาติไทยวัย 107 ปี

"ปู่คออี้"ผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแก่งกระจาน เดินทางมาถ่ายรูปทำบัตรประชาชน หลังได้รับการรับรองสัญชาติไทยถือเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่เกิดบนแผ่นดินไทยที่มีอายุ 107 ปีที่เพิ่งได้สัญชาติ โดย กสม. ลูกหลานมาร่วมให้กำลังใจ พร้อมเตรียมเสนอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันนี้ (31 ก.ค.2561) นายคออี้ มีมิ หรือ ปู่คออี้ อายุ 107 ปี ผู้นำทางจิตวิญญาณชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง แห่งป่าแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้ทำถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวประชาชน ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจานเรียบร้อยแล้ว โดยนายทะเบียนอำเภอแก่งกระจาน ช่วยอำนวยความสะดวก พร้อมด้วยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และลูกหลานมาคอยให้กำลังใจจำนวนมาก โดยปู่คออี้ มีสีหน้ายิ้มแย้ม และขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือจนได้รับสัญชาติไทย 

ก่อนหน้านี้ ได้ยื่นเรื่องต่อ กสม.เพื่อขอความช่วยเหลือ และมอบหมายให้ทนายความจากสมาคมนักกฎ หมายสิทธิมนุษยชนยื่นคำร้องขอรับรองสัญชาติไทย หลังจากนายทะเบียนอำเภอแก่งกระจาน ได้ตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐาน และพยานบุคคลเสร็จสิ้นตามกระบวนการข้อกฎหมายโดยได้รับการอนุมัติให้เพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ทร.14) เรียบร้อยแล้ว

ภาพ:คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.)

ภาพ:คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.)

 

นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกล่าวว่า จากหลักฐานทะเบียนสำรวจบัญชีบุคคลในบ้าน หรือ ทร.ชข.ปรากฎว่า ปู่คออี้ เกิดเมื่อปี 2454 บริเวณต้นน้ำลำภาชี บริเวณรอยต่อของจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี และทำไร่หมุนเวียนตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบริเวณที่เรียกว่าบ้านใจแผ่นดิน และบ้านบางกลอยบน 

การสอบสวนประวัติมีนายสังวาลย์ อ่อนเผ่า อดีตหัวหน้าศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา และอดีตเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาที่เดินสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติ เป็นพยานบุคคล ดังนั้นจึงถือปู่คออี้ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ คนไทยติดแผ่นดิน ซึ่งมีย่อมสิทธิได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กรณีของปู่โคอี้ เป็นตัวอย่างที่ดีในการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสัญชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติที่ปัจจุบันคาดว่ายังมีผู้มีปัญหาอีกจำนวนมาก กลุ่มบุคคลเหล่านี้แม้อยู่ในดินแดนประเทศไทยมานานแต่เป็นเรื่องยากที่จะขอรับรองการมีสัญชาติไทย จึงทำให้เข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการที่รัฐจัดให้ เช่น เบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ สิทธิในการเดินทางโดยเสรี ทำให้ดำรงชีวิตด้วยความลำบากและขาดโอกาสในหลายด้าน 

ภาพ:คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.)

ภาพ:คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.)

 

 

ปัจจุบันคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ กำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ...เพื่อแก้ไขบทบัญญัติข้อกฎหมายให้เกิดการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนและสัญชาติที่เป็นปัญหายืดเยื้อมานานของประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการถ่ายภาพติดบัตรประจำตัวประชาชน มีลูกหลานปู่คออี้ และเครือข่ายกะเหรี่ยงเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมาก ทั้งนี้ อำเภอแก่งกระจาน ได้ประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง มาดำเนินการเรื่องสิทธิเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประสานโรงพยาบาลแก่งกระจานมาตรวจสุขภาพของปู่คออี้ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

"ปู่คออี้" แห่งป่าแก่งกระจาน ได้สัญชาติไทยในวัย 107 ปี

กลับขึ้นด้านบน