คนไทยฮิตใช้ “ไลน์-วอทส์แอพ” โทรหากัน พฤติกรรมสื่อสารเปลี่ยนรับยุคดิจิทัล

คนไทยฮิตใช้ “ไลน์-วอทส์แอพ” โทรหากัน พฤติกรรมสื่อสารเปลี่ยนรับยุคดิจิทัล

คนไทยฮิตใช้ “ไลน์-วอทส์แอพ” โทรหากัน พฤติกรรมสื่อสารเปลี่ยนรับยุคดิจิทัล

รูปข่าว : คนไทยฮิตใช้ “ไลน์-วอทส์แอพ” โทรหากัน พฤติกรรมสื่อสารเปลี่ยนรับยุคดิจิทัล

กสทช. เผยไตรมาสแรกปี 61 คนไทยใช้โทรศัพท์มือถือโทรหากันลดลงกว่าปี 60 ร้อยละ 13 แต่หันมาใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.95 สะท้อนพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พบว่า ช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 (ม.ค.-มี.ค.) คนไทยใช้งานโทรศัพท์มือถือลดลงจากช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 (ต.ค.-ธ.ค.) ถึงร้อยละ 13 หรือจากเดิมที่มีจำนวนนาทีการโทรเข้า-ออก 8,900 ล้านนาที ลดลงมาเหลือที่ 7,700 ล้านนาที

ขณะที่ตัวเลขการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ (Data) นั้นกลับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.95 จากเดิมในช่วงไตรมาส 4 ปีที่แล้วที่มีจำนวนการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ 1,033,022 เทราไบต์ เพิ่มขึ้นเป็น 1,208,046 เทราไบต์ ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้

จากข้อมูลดังกล่าว กสทช.ประเมินว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนไปพอสมควร จากเดิมที่อาจจะเคยโทรหากันด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์โดยตรง ก็เปลี่ยนมาเป็นการโทรหากันผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชันอย่าง Line, WhatsApp, Skype, Messenger, KakaoTalk หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ แทน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้งาน Data ผ่านโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย สวนทางกับการโทรหากันโดยตรงด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง เกิดจากพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

จากการสำรวจของสำนักงาน กสทช. พบว่า การโทรศัพท์ด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต ดังนี้

1. Skype ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.64 MB ต่อนาที
2. WhatsApp ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.52 MB ต่อนาที
3. Tango ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.1 MB ต่อนาที
4. Viber ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.01 MB ต่อนาที
5. Hangouts ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.68 MB ต่อนาที
6. Line และ Messenger ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ตเท่ากันที่ 0.67 MB ต่อนาที
7. KakaoTalk ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.6 MB ต่อนาที

 

ส่วนการโทรในรูปแบบวิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต ดังนี้

1. Viber ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 40.52 MB ต่อนาที
2. Hangouts ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 36.58 MB ต่อนาที
3. Skype ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 10.01 MB ต่อนาที
4. Messenger ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 5.29 MB ต่อนาที
5. WhatsApp ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 4.89 MB ต่อนาที
6. Tango ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 4.72 MB ต่อนาที
7. KakaoTalk ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 3.41 MB ต่อนาที
8. Line ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 2.72 MB ต่อนาที


หมายเหตุ: หน่วย 1,000 กิกะไบต์ = 1 เทราไบต์ และ 1,000 เทราไบต์ = 1 เพตะไบต์

กลับขึ้นด้านบน