"รัฐสภา" ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ตำแหน่ง

"รัฐสภา" ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ตำแหน่ง

"รัฐสภา" ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ตำแหน่ง

รูปข่าว : "รัฐสภา" ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เตรียมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 26 อัตรา

วันนี้ (2 ส.ค.2561) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เตรียมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 26 อัตรา ได้แก่

  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา
  • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน 7 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา
  • นายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า) 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน 4 อัตรา
  • วิทยากรปฎิบัติการ 1 อัตรา
  • นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  2 อัตรา

สำหรับการรับสมัคร จะเปิดรับผ่านช่องทางออนไลน์ www.parliament.go.th หรือที่ https://hris.parliament.go.th/job/ ตั้งแต่วันที่ 6-27 ส.ค.นี้  โดยผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งละ 200 บาท และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งละ 300 บาท 

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 5 ก.ย.2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐสภา www.parliament.go.th 
หรือที่ https://hris.parliament.go.th/job/

 

 

กลับขึ้นด้านบน