ประกาศชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง 77 จังหวัด

ประกาศชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง 77 จังหวัด

ประกาศชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง 77 จังหวัด

รูปข่าว : ประกาศชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง 77 จังหวัด

กกต. ประกาศรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง 77 จังหวัด มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง-นับคะแนน และการทุจริตเลือกตั้งทุกรูปแบบ

ภายหลังกระบวนการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13-22 มิ.ย. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 8 คนแล้ว ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

อ่านรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอำนาจตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสามารถเข้าพื้นที่เลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมีอำนาจแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง หากเจ้าหน้าที่ไม่แก้ไขตามการแจ้งเตือน ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องรายงาน กกต. นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตรวจสอบการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งการดำเนินการของพรรคการเมืองและการทุจริตเลือกตั้งด้วย

ทั้งนี้กรณีที่มีการขัดหวางการทำหน้าที่ ผู้ขัดขวางมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่ขัดขวางโดยใช้กำลังหรือขู่เข็ญ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

กลับขึ้นด้านบน