เตือนรับมือน้ำล้น “เขื่อนแก่งกระจาน” คืนนี้

เตือนรับมือน้ำล้น “เขื่อนแก่งกระจาน” คืนนี้

เตือนรับมือน้ำล้น “เขื่อนแก่งกระจาน” คืนนี้

รูปข่าว : เตือนรับมือน้ำล้น “เขื่อนแก่งกระจาน” คืนนี้

ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต สรุปสถานการณ์น้ำช่วงเช้าวันนี้ เตือนชาวเพชรบุรีรับมือน้ำล้นเขื่อนแก่งกระจานคืนนี้ ขณะที่เขื่อนน้ำอูนเพิ่มการระบาย สั่งเฝ้าระวัง 3 จังหวัด

วันนี้ (5 ส.ค.61) เวลา 07.00 น. ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต สรุปสถานการณ์น้ำและพื้นที่้เสี่ยงภัยสำคัญ ดังนี้

ช่วงวันที่ 5-9 สิงหาคม 2561 ประเทศไทยจะกลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก

-ลุ่มน้ำเพชรบุรี ยังคงมีปริมาณน้ำหลากไหลลงเขื่อนแก่งกระจานต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มว่าจะเกิดน้ำไหลล้นทางระบายน้ำ ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี

-แม่น้ำสายหลัก มีระดับน้ำลดลงเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกน้อยลง แต่ยังมีน้ำล้นตลิ่งในลำนำยังบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด ลำเซบาย จ.ยโสธร และลำน้ำสงคราม จ.นครพนม

-แม่น้ำโขง มีระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร และ จ.อุบุลราชธานี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

 

เตือนไทยมีฝนเพิ่ม 5-9 ส.ค.นี้

สำหรับสถานการณ์น้ำฝน ในช่วงวันที่ 5-9 ส.ค.61 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้น รวมทั้ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนัก ในบริเวณ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.ระนอง จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต

 

 4 อำเภอรับมือน้ำล้นทางระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี คืนนี้

ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจาน สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ณ 5 ส.ค.61 เวลา 06.00 น. มีปริมาณน้ำ 701.36 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 100% ปริมาณน้ำไหลเข้า 21.04 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลออก 9.61 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นลงแม่น้ำเพชรบุรี ในวันนี้ (5 ส.ค.61) ยังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ อย่างต่อเนื่อง คาดว่าระดับน้ำจะสูงถึงสันทางระบายน้ำล้นคืนวันนี้

สภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำยังคงปกติ และยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ระบายได้, การบริหารจัดการน้ำเร่งพร่องระบายน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีและในระบบชลประทาน รวมถึงการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำโดยกําลักน้ำ เครื่องสูบน้ำ, การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือมีการแจ้งเตือนจาก จ.เพชรบุรี เรื่องน้ำล้นทางระบายน้ำ โดยให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเพชร บริเวณ อ.แก่งกระจําน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด และ อ.เมืองจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งขอรับการสนับสนุนเรือยนต์ผลักดันน้ำจากกองทัพเรือ 20 ลํา

 

เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนน้ำอูน เฝ้าระวัง 3 จังหวัด

ขณะที่เขื่อนน้ำอูน สภาพน้ำในอ่างเก็บน้า มีปริมาณน้ำ 648 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 101% ปริมาณน้ำไหลเข้า 6.39 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลออก 3.80 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างลดลง และจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 4.15 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน, สภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำยังคงปกติ คาดว่าจะไม่มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่มีน้ำล้นตลิ่ง, การบริหารจัดการน้ำ ควบคุมการระบายน้ำออกจากเขื่อน 3.50 ล้าน ลบ.ม. และเพิ่มการระบายน้ำโดยวิธีกําลักน้ำ และเครื่องสูบน้ำอีก 0.3 ล้าน ลบ.ม., การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือ มีการแจ้งและให้ติดตามสถานการณ์น้ำใน จ.สกลนคร จ.บึงกาฬ จ.นครพนม ซึ่งลําน้ำอูนและลําน้ำสงครามไหลผ่าน

 

ระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณเพิ่มเป็น 43 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน

เขื่อนวชิราลงกรณ สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำ 7,403 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 84 % ปริมาณน้ำไหลเข้า 89.29 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลออก 36.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างมีแนวโน้มลดลง, สภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำยังคงปกติ ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มไม่ล้นตลิ่ง แต่อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควน้อย, การบริหารจัดการน้ำ ทยอยเพิ่มการระบายน้ำให้เป็น 43 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ภายในวันที่ 6 ส.ค.61 การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือ มีการแจ้งให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตามลําน้ำแควน้อยให้ทราบถึงแผนการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำ

 

ลำน้ำน่านแนวโน้มสูงขึ้น

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำ ลำน้ำสายสำคัญ ได้แก่ 
-ภาคเหนือ ลำน้ำน่าน อ.เวียงสํา จ.น่าน มีแนวโน้มสูงขึ้น ให้เฝ้าระวัง
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลําน้ำสายใหญ่ เริ่มมีระดับน้ำลดลง แต่ยังมีน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง ในลําน้ำยังบริเวณ จ.ร้อยเอ็ด ลําเซบาย จ.ยโสธร และ ลําน้ำสงคราม จ.นครพนม
-ภาคกลางและภาคใต้ ปริมาณน้ำในลําน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำระหว่างประเทศ

-แม่น้าโขง ปริมาณน้ำในแม่น้ำที่ไหลจากประเทศจีนยังคงที่ แต่ฝนที่ตกสะสมในประเทศลาว ทําให้ยังมีน้ำไหลลงมายังแม่น้ำโขง ส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ จ.นครพนม สูง 34 ซม. จ.มุกดาหาร 36 ซม. และ จ.อุบลราชธานี 45 ซม. ทั้งนี้ ระดับน้ำในลําน้ำโขง มีแนวโน้มสูงขึ้น ให้เฝ้าระวังในบริเวณดังกล่าวเป็นพิเศษ

 

ล่าสุด เวลา 10.20 น. ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ 

 

 

กลับขึ้นด้านบน