ครม.เห็นชอบจัดตั้ง ก.อุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรม

ครม.เห็นชอบจัดตั้ง ก.อุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรม

ครม.เห็นชอบจัดตั้ง ก.อุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรม

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบจัดตั้ง ก.อุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรม

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรม รองรับแผนการปฏิรูปประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ป่าใหม่แห่งชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ

วันนี้ (7 ส.ค.2561) นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรม โดยมีร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือร่าง พ.ร.บ.การกระทรวงอุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ.วิจัยนวัตกรรม เนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการแนวทางการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ปรับโครงสร้างการศึกษาที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนฐานเศรษฐกิจ และเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 หลังจากนี้ จะส่งร่างกฎหมายเข้าสู่การดำเนินการในชั้นกฤษฎีกา ก่อนส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตราเป็นกฎหมายบังคับใช้ได้ทันภายในเดือนพฤศจิกายน โดยหวังว่าอีก 3 เดือน สนช.จะพิจารณาร่างกำหมายฉบับนี้แล้วเสร็จให้ทันก่อนการจัดการเลือกตั้ง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในการแก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 7 แก้ไขให้ไม้หวงห้ามสามารถตัด โค่น เลื่อย ผ่า ขุด ชัก ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ แต่ต้องเป็นไม้ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ทั้งนี้ กรณีการตัดไม้จำนวนมากสามารถดำเนินการให้กรมป่าไม้ตรวจสอบไม้ที่ตัดได้ เพื่อป้องกันปัญหา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องชำระค่าบริการโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ซึ่งมีผู้ถือบัตรขณะนี้จำนวนกว่า 500,000 คน

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ 1.นายกุลิศ สมบัติศิริ จากอธิบดีกรมศุลกากร ไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน แทนนายธรรมยศ ศรีช่วย ที่จะเกษียณอายุราชการ, 2.นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ จากอธิบดีกรมสรรพสามิต ไปเป็นอธิบดีกรมศุลกากร, 3.นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ไปเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต, 4.นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ไปเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์, 5.นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ไปเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง, 6.นางแพตริเซีย มงคลวนิช ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี และโฆษกกรมสรรพากร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และ 7.นายสุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

กลับขึ้นด้านบน