ชวนเที่ยว 5 หลาด "เรียนรู้-สัมผัส" วิถีชีวิตคนเมืองคอน

ชวนเที่ยว 5 หลาด "เรียนรู้-สัมผัส" วิถีชีวิตคนเมืองคอน

ชวนเที่ยว 5 หลาด "เรียนรู้-สัมผัส" วิถีชีวิตคนเมืองคอน

รูปข่าว : ชวนเที่ยว 5 หลาด "เรียนรู้-สัมผัส" วิถีชีวิตคนเมืองคอน

จ.นครศรีธรรมราช เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตคนเมืองคอนทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร การเกษตร การท่องเที่ยว และความร่วมมือร่วมใจของชุมชน ผ่านหลาด หรือตลาดแนวย้อนยุค ซึ่งทั้ง 5 ตลาด จะมีความน่าสนใจและเสน่ห์ที่แตกต่างกันไป

จ.นครศรีธรรมราช ได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งการเรียนรู้ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 1,800 ปี มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมามากมายจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ช่วงฝีมือพื้นบ้าน การละเล่น วิถีชีวิตของผู้คน และอาหารการกิน ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของภาคใต้ และในปัจจุบัน สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในภาคใต้ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากมาปักหมุด

ล่าสุด ทางจังหวัดร่วมมือกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครศรีธรรมราช ตลอดจนภาครัฐและเอกชนร่วมกันฟื้นฟูวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวนครศรีธรรมราชที่อาจเลือนหายไป ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ในรูปแบบของ หลาด หรือตลาดย้อนยุค ซึ่งทั้ง 5 หลาดจะมีความน่าสนใจและเสน่ห์ที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกันคือทำให้ผู้ที่มาเยือนได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองคอนในหลายด้านทั้งศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร การเกษตร การท่องเที่ยว และความร่วมมือร่วมใจของชุมชน

 

หลาดหน้าพระธาตุ
“ตลาดต้องชม บนถนนสายธรรม”


หลาดหน้าพระธาตุ บนถนนราชดำเนิน ช่วงหน้าวัดพระธาตุวรมหาวิหาร เปิดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. ตลาดจะแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนศิลปวัฒนธรรม จะมีการออกร้านแนว DIY การสาธิตทำผ้าบาติก หนังตะลุง ย้อมผ้า ส่วนโซนโอทอป จะจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีมีคุณภาพ และโซนอาหาร ซึ่งมีทั้งอาหารพื้นถิ่น และอาหารคาวหวานนานาชนิด รวมกว่า 300 ร้าน


นอกจากนี้ จะมีลานวัฒนธรรม ที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถทั้งการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี หรือโชว์ความสามารถต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ลาน ได้แก่ ลาน 1 การแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมแบบท้องถิ่น เช่น มโนราห์ หนังตะลุง เพลงบอก ร็องเง็ง ลิเกฮูลู นาฏศิลป์ ส่วนลาน 2 จะมีการแสดงดนตรี ขับร้อง สไตล์ต่างๆ นาฏศิลป์ประยุกต์ และลาน 3 การแสดงเปิดหมวกของนักเรียน นักศึกษา

 

 

 

 

 

 

ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่
“มาเมืองคอน มานอนเชียร”


ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ บริเวณลานกว้างริมแม่น้ำเชียรใหญ่ เปิดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. มีการตกแต่งร้านค้าป็นซุ้มไม้ไผ่ หลังคามุงจาก จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป อาหารพื้นบ้าน ของหวานพื้นเมือง รสชาติอร่อยมีคุณภาพ ซึ่งหลายเมนูมีการบรรจุในภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ กระทง หมาจาก กระบอกไม้ไผ่ ภาชนะจักสาน


ส่วนลานกิจกรรรม มีการแสดงสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละสัปดาห์ เช่น มโนราห์ มวยทะเล หรือศิลปะพื้นบ้านอื่นๆ และการแสดงดนตรีสากล ตลาดแห่งนี้มีเรือถีบให้บริการด้วย และบริเวณใกล้เคียงยังมีศาลเจ้าทวดปากเชียร ที่ชาวเชียรใหญ่มักจะมาสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

 

 

 

 

 

หมู่บ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองนคร
“หลาดกรีน ท้องถิ่นเมืองนคร”


หมู่บ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งอยู่ในซอยบ้านวัดลาว ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 12 ไร่ เปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ซึ่งริเริ่มจัดสร้างโดยอาจาย์ทวี พลายด้วง ศิลปินชาวนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์รวมภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช จะจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญา งานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ผ้าทอ เครืองจักสาน เครื่องถม เครื่องประดับจากกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกระจูด และอาหารพื้นถิ่นจะใส่ในภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ส่วนกิจกรรมจะมีดนตรี ศิลปะท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน และมีมุมสบายๆ ให้เลือกนั่งพักผ่อน นั่งชมธรรมชาติ สระน้ำ ต้นไม้เขียวขจี ลมพัดสบาย ให้บรรยากาศตลาดในสวนอย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

หลาดริมคลองหัวไทร
“โหมเรา (วิถีเรา) หัวไทร เมืองนากุ้ง ทุ่งนาข้าว”


หลาดริมคลองหัวไทร เป็นตลาดวัฒนธรรมอยู่บริเวณริมคลองหัวไทร เปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. ตลาดจะแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนถนนคนเดิน จำหนายอาหารและสินค้าทั่วไป, โซนร้านค้าโอทอป และโซนวัฒนธรรม ริมคลองหัวไทร ซึ่งเป็นการจำหน่ายอาหารเด่นๆ ประจำท้องถิ่น ขณะเดียวกัน เทศบาล ต.หัวไทร สร้างสะพานไม้เลียบสองฝั่งคลอง พร้อมสร้างสะพานชั่วคราวลอยน้ำเชื่อมสองฝั่งคลองหัวไทร ให้สามารถข้ามไปอย่างสะดวกสบาย


สำหรับของดีของเด่นของหลาดหัวไทร ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนติดใจคือการได้กินกุ้งสดและอร่อย สมกับที่เป็นเมืองนากุ้ง สามารถเลือกซื้อกุ้งสดๆ คุณภาพดี ราคาถูก จากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยตรง หรือสามารถเลือกชิมเมนูกุ้งหลากหลายชนิดทั้งต้ม ทอด เผา จากแม่ค้าหลายร้านที่ปรุงสำเร็จมาวางจำหน่ายให้พร้อมกินได้เลย

 

 

 

 

 

 

ตลาดย้อนยุค@ปากพนัง
“มาหลาดปากนัง ไม่ถึงร้อย ก็หรอยได้”


ตลาดย้อนยุค@ปากพนัง ตั้งอยู่ติดเรือนจำปากพนัง ริมคลองบางฉลากที่เชื่อมต่อจากแม่น้ำปากพนัง เปิดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 น. โดยชูแนวคิดอาหารอร่อย คุณภาพดี มีเงินในกระเป๋าไม่ถึงร้อย ก็อร่อยได้ ซึ่งตลาดจะมีสองฟากขนานไปกับลำคลอง อีกฝั่งเป็นตลาดที่ติดเลียบกับกำแพงเรือนจำ อีกฝั่งจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่เปิดเป็นร้านขายของต่างๆ ซึ่งร้านค้าจะจัดเป็นซุ้มสร้างจากวัสดุธรรมชาติ เรียงแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้ง 2 ฝั่ง กว่า 40 ร้าน และมีที่นั่งทานอาหารริมคลอง


ตลาดแห่งนี้นำแนวคิดตลาดย้อนยุคมาเป็นจุดขายทั้งการแต่งกาย และอาหารพื้นบ้าน ส่วนกิจกรรมบนเวทีบริเวณเชิงสะพาน จะมีทั้งเพลงพื้นบ้าน เพลงแนวอื่นๆ รวมทั้งการแสดงจากทุกรุ่นทุกวัย

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน