ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติทั้ง 12 อำเภอ จ.นครพนม

ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติทั้ง 12 อำเภอ จ.นครพนม

ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติทั้ง 12 อำเภอ จ.นครพนม

รูปข่าว : ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติทั้ง 12 อำเภอ จ.นครพนม

จ.นครพนม ประกาศให้ทั้ง 12 อำเภอ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วทั้งหมด โดยบางพื้นที่ชาวบ้านต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์

วันนี้ ( 8 ส.ค.61) ชาวบ้านหลายครัวเรือน ยังต้องเผชิญชีวิตกับน้ำท่วมบ้านต่อเนื่องกว่า 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะที่ทีมข่าวสำรวจพบบริเวณนี้ คือ ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ด้วยลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำมีใกล้กับจุดบรรจบของสายน้ำ 2 สาย คือ ลำน้ำอูนและแม่น้ำสงคราม ทำให้ช่วงที่ผ่านมา ชาวบ้านเผชิญชีวิตกับน้ำท่วมที่ระดับสูงกว่า 2 ม.นานกว่า 2 สัปดาห์

สถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมขณะนี้ จ.นครพนม แต่เดิมประกาศ พื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม 10 อำเภอ จากทั้งหมด 12 อำเภอ แต่เมื่อวานนี้ ทางจังหวัดได้ประกาศเพิ่มเติม ทำให้ขณะนี้ทุก อ.ของ จ.นครพนม เป็นพื้นที่ประสบภับพิบัติ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม , อ.ท่าอุเทน , อ.นาแก ,อ.นาทม ,อ.นาหว้า , อ.ธาตุพนม , อ.บ้านแพง , อ.ปลาปาก ,อ.โพนสวรรค์ ,อ.เรณูนคร ,อ.วังยาง และ อ.ศรีสงคราม

 

กลับขึ้นด้านบน