รัฐบาลยึดหลักจัดสรรที่ดินแบบแปลงรวม

รัฐบาลยึดหลักจัดสรรที่ดินแบบแปลงรวม

รัฐบาลยึดหลักจัดสรรที่ดินแบบแปลงรวม

รูปข่าว : รัฐบาลยึดหลักจัดสรรที่ดินแบบแปลงรวม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแบบแปลงรวมมีประสิทธิภาพ ย้ำรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา โดยยึดหลักการจัดสรรที่ดินในรูปแบบแปลงรวมให้ประชาชน และมีการรับรองสิทธิของชุมชน

วันนี้ (8 ส.ค.2561) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานเรื่องโฉนดชุมชนว่า ที่ประชุมมีมติให้ส่งมอบเรื่องงานโฉนดชุมชนต่อคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ ดำเนินการต่อ โดยต้องยึดหลักการจัดสรรที่ดินในรูปแบบแปลงรวมให้ประชาชน และมีการรับรองสิทธิของชุมชน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมติการคุ้มครองประชาชน 486 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงให้สำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการประสานงานจัดที่ดินแปลงรวมให้กับประชาชน ร่วมกับฝ่ายเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้การดำเนินการราบรื่น และที่ประชุมยังเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ติดตามดำเนินการทั้งในเรื่องกฎหมายความคืบหน้า หรือกลไกในการดูแลประชาชนในเรื่องของสิทธิที่ดิน โดยร่วมบูรณาการกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโยบายการจัดหาที่ดินทำกินในลักษณะแปลงรวม สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยไม่ได้แก้ไขให้กับคนใดคนหนึ่ง ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การแก้ไขพื้นที่ทำกินให้กับประชาชนขณะนี้ผ่านการดำเนินการ เป็นที่น่าพึงพอใจของกลุ่มพีมูฟ แต่หลังจากนี้มีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอีกกว่า 200,000 คน โดยรัฐบาลมีความตั้งจะที่จะทำงานให้ประชาชนมีที่อยู่ที่อาศัย

 

 

กลับขึ้นด้านบน